Te uczelnie najlepiej przygotują do egzaminu na aplikację

W 2022 roku do aplikacji prawniczych najlepiej przygotowywały uczelnie z Krakowa, Katowic oraz Gdańska.

Aktualizacja: 27.06.2023 12:04 Publikacja: 23.06.2023 03:00

Te uczelnie najlepiej przygotują do egzaminu na aplikację

Foto: Fotorzepa / Jerzy Dudek

Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze cieszą się ogromnym zainteresowaniem absolwentów studiów prawniczych. Świadczy o tym m.in. fakt, że ukończenie aplikacji i zdanie państwowego egzaminu zawodowego jest najczęściej wybieraną drogą uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów adwokata, radcy prawnego, notariusza czy komornika sądowego.

Ranking wydziałów prawa: zdawalność absolwentów - uczelnie publiczne

Ranking wydziałów prawa: zdawalność absolwentów - uczelnie publiczne

Rzeczpospolita

Ranking wydziałów prawa: zdawalność absolwentów - uczelnie niepubliczne

Ranking wydziałów prawa: zdawalność absolwentów - uczelnie niepubliczne

Rzeczpospolita

Obowiązujące zasady

Od roku 2006 egzaminy na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną, a od roku 2008 także na aplikację komorniczą organizuje minister sprawiedliwości. Wszystkich kandydatów obowiązują te same zasady i zakres egzaminów wstępnych. Od 2008 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości sporządzana jest szczegółowa analiza wyników oraz profilu kandydatów na aplikacje. Wyniki co roku prezentowane są na konferencji z dziekanami wydziałów prawa oraz z władzami samorządów prawniczych.

Czytaj więcej

Ranking wydziałów prawa: Kraków ponownie najlepszy

UJ na czele

Z najnowszej analizy MS wynika, że w 2022 roku do egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą przystąpiło łącznie 5806 osób z 51 polskich uczelni (23 publicznych i 28 niepublicznych) oraz 8 uczelni zagranicznych. Egzaminy zdało 2550 osób, czyli 44 proc. kandydatów. Spośród 6082 absolwentów wydziałów prawa, którzy ukończyli studia w 2022 roku, do tych egzaminów przystąpiło 2686 osób – czyli ok. 40 proc.

Dla porównania rok wcześniej do egzaminów łącznie przystąpiły 6373 osoby, a zdało je 3800 z nich, tj. 59,6 proc. uczestników. Do egzaminów wstępnych przystąpiło 2729 absolwentów rocznika 2021 z 45 polskich uczelni. 1837 z nich uzyskało wynik pozytywny, średnia zdawalność wyniosła 67,3 proc., czyli była wyższa niż ogólna zdawalność (59,6 proc.).

Najlepsze rezultaty spośród największych uczelni osiągnęli, podobnie jak w latach wcześniejszych, absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, spośród których egzamin zdało 67,7 proc. kandydatów. Tuż za nimi byli absolwenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (55 proc.), absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (52,9 proc.) i Uniwersytetu Warszawskiego (51 proc.).

Spośród uczelni z mniejszą liczbą absolwentów najlepsze były osoby, które ukończyły Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 58,5 proc. spośród przystępujących do egzaminu uzyskało bowiem wynik pozytywny.

W przypadku absolwentów 2022 r. najlepsze wyniki osiągnęli również absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego (82,6 proc.), absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (72,2 proc.), Uniwersytetu Śląskiego (66,3 proc.) i Uniwersytetu Gdańskiego (66,1 proc.).

Czytaj więcej

Ranking wydziałów prawa: komentarze dziekanów

Kilka czynników

Uniwersytet Jagielloński jest niekwestionowanym liderem. Od 2008 r. najwyższy odsetek absolwentów tej uczelni uzyskuje pozytywny wynik egzaminów na aplikacje prawnicze. Jaka jest recepta na sukces? Zapytaliśmy o to dziekana prof. dr. hab. Jerzego Pisulińskiego. Nie ma on wątpliwości, że wysoki poziom wyników absolwentów jego wydziału jest wynikiem kilku czynników. – Po pierwsze, na studia stacjonarne na kierunku prawo, bo przede wszystkim ci studenci najliczniej przystępują do egzaminów na aplikacje, przyjmowani są olimpijczycy i uczniowie z bardzo dobrymi wynikami na maturze. Po drugie, w trakcie studiów mają oni możliwość – dzięki elastycznemu programowi i nowoczesnym metodom nauczania – rozwijać swoje zainteresowania. Po trzecie, zajęcia na studiach prawniczych prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy, nierzadko także praktycy, którzy przekazują wiedzę studentom, opierając się na swoich badaniach. Po czwarte, studenci mogą korzystać z bogatych zasobów Biblioteki Jagiellońskiej i biblioteki wydziałowej, w tym z wielu baz danych, co umożliwia im pogłębienie wiedzy przekazywanej w trakcie zajęć – wylicza prof. Pisuliński.

Na podobne czynniki sukcesu zwraca uwagę dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ, dziekan drugiego w ministerialnym zestawieniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wśród nich wymienia: kadrę, szeroki zakres przedmiotów kursowych oraz bogatą ofertę przedmiotów wybieralnych. Prof. Kurowski podkreśla, że najważniejsze jest jednak świadome dążenie do wyznaczonych celów. – Tę świadomość studenci WPiA UŚ zyskują dzięki naszym partnerom – organizacjom prawniczym, organom rządowym i samorządowym, podmiotom gospodarczym oraz innym instytucjom, którzy uzupełniają ofertę dydaktyczną o zajęcia ukazujące specyfikę zawodów prawniczych – tłumaczy dziekan.

A jaka jest recepta na sukces Uniwersytetu Gdańskiego? Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG, dr. hab. Wojciech Zalewski, wskazuje, że jego wydział dba nie tylko o dydaktykę na możliwie najlepszym poziomie, ale przede wszystkim o praktyczne przygotowanie przyszłych prawników w każdym wybranym przez nich aspekcie zawodowym. – Współpracujemy ściśle m.in. z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku, Pomorską Izbą Adwokacką, rzecznikiem finansowym, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków i innymi. Nasi absolwenci są więc doskonale przygotowani do pełnienia misji we wszystkich zawodach prawniczych – przekonuje dr hab. Wojciech Zalewski.

Czytaj więcej

W studenckich poradniach prawnych są też Ukraińcy

Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze cieszą się ogromnym zainteresowaniem absolwentów studiów prawniczych. Świadczy o tym m.in. fakt, że ukończenie aplikacji i zdanie państwowego egzaminu zawodowego jest najczęściej wybieraną drogą uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów adwokata, radcy prawnego, notariusza czy komornika sądowego.

Obowiązujące zasady

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja