Sobotnie święta przypadną na 15 sierpnia i 26 grudnia, czyli w drugi dzień Bożego Narodzenia. Firmy stosujące system podstawowy, w którym soboty są wolne z racji przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, muszą wyznaczyć inny dzień wolny za te święta. Powinien on przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym co święto – tylko wtedy zostanie zachowany prawidłowy wymiar czasu pracy.

Zgodnie z art. 130 § 2 kodeksu pracy za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela wymiar czasu pracy obniża się o 8 godzin. Dni świąteczne, które są ustawowo wolne od pracy, określa ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 90).