Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o wyrobach winiarskich. Powód zmian? Konieczność dostosowania polskiego prawa do nowych przepisów o wspólnej organizacji rynku wina wprowadzonych w UE.

Cel? Uproszczenie i ujednolicenie wymagań dotyczących wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność związaną z wyrobem lub rozlewem wyrobów winiarskich. Jego prowadzenie powierzono dyrektorowi generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). W nowych przepisach zniknąć ma obowiązek posiadania planu obiektów budowlanych na potrzeby dokonania wpisu do rejestru. Nie trzeba będzie mieć już także zbiorników do magazynowania i przechowywania wyrobów winiarskich o określonych minimalnych dozwolonych pojemnościach.

Czytaj także: Projekt nowej ustawy o wyrobach winiarskich

Podnosi się też wymagania jakościowe dla niektórych kategorii fermentowanych napojów winiarskich. Wprowadza się także zmiany kategorii w ramach fermentowanych napojów winiarskich, które pozwolą na lepsze dostosowanie się producentów do wymagań rynku – w szczególności dotyczy to alkoholi aromatyzowanych: cydru i perry.

Na kilka sposobów zwiększa się konkurencyjność drobnych producentów wyrabiających cydr, cydr jakościowy, cydr lodowy, perry, perry jakościowe, perry lodowe, wina owocowe jakościowe oraz miód pitny jakościowy – z surowców wytwarzanych głównie we własnym gospodarstwie. Po pierwsze – zwiększa się maksymalną wielkość produkcji wysokojakościowych fermentowanych napojów winiarskich przez drobnych producentów wina z 10 000 l/rok do 100 000 l/rok.

Po drugie – projekt umożliwia produkcję takich napojów proporcjonalnie do wielkości posiadanych hektarów sadów lub ilości pni pszczelich. Po trzecie – umożliwia się zakup do 50 proc. wagowo surowców do wyrobu takich napojów z województwie, w którym jest prowadzony wyrób owych napojów. Po czwarte – możliwy ma się stać wyrób takich napojów poza składem podatkowym. I po piąte – zwalnia się z obowiązku zatwierdzania zakładów pod względem sanitarnym.

Upraszczony zostać ma też system certyfikacji wina odmianowego i wina rocznikowego. W jaki sposób? Na etykietach nie trzeba już będzie umieszczać numeru identyfikacyjnego dla wina odmianowego lub wina rocznikowego.

Nowe przepisy mają wejść w życie 60 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ