Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył karę 5 tys. zł na przedsiębiorcę prowadzącego prywatny żłobek i przedszkole. Poinformował on UODO o utracie dostępu do przechowywanych w placówce danych osobowych, po tym jak została ona przejęta przez przedstawicieli innej spółki. W zawiadomieniu o naruszeniu ochrony danych, jakie przedsiębiorca wysłał do urzędu, wskazał, że mogło ono dotyczyć około 200 osób, o czym zostało poinformowanych 120 z nich.

UODO wystąpił kilkakrotnie do przedsiębiorcy o uzupełnienie informacji, nie uzyskał jednak odpowiedzi. Przedsiębiorca został więc ukarany z art. 58 ust 1 lit. e RODO, za nieudzielenie wymaganych informacji.

Czytaj także: UODO: kara dla szkoły za zbieranie odcisków palców uczniów