Kto może być pełnomocnikiem w ochronie prawnej

Publikacja: 25.03.2015 01:00

Kto może być pełnomocnikiem w ochronie prawnej

Foto: Rzeczpospolita

- Mam ubezpieczenie ochrony prawnej i chciałbym w związku z tym zgłosić konieczność skorzystania z pomocy prawnika. Czy towarzystwo ubezpieczeniowe może występować w moim imieniu?

Należy zwrócić uwagę, że korzystając z ubezpieczenia ochrony prawnej, ubezpieczyciel jedynie zwraca w zakresie umowy ubezpieczenia koszty wynagrodzenia prawnika, bez merytorycznego udziału w sprawie. Odpowiadając zatem wprost na pytanie, ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej nie jest i nie może być pełnomocnikiem ubezpieczonego. Największą zaletą tego rozwiązania jest pozostawienie ubezpieczonemu swobody wyboru prawnika lub innej osoby mającej zgodnie z prawem odpowiednie kwalifikacje w zakresie obrony, reprezentowania lub wspierania interesów ubezpieczonego w dochodzeniu lub postępowaniu. Bardzo ważne dla klientów jest, że mogą swobodnie wybrać adwokata lub radcę prawnego. O swobodzie tej stanowi dyrektywa Rady z 22 czerwca 1987 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczenia ochrony prawnej (87/344/EWG).

Możliwość wyboru pełnomocnika jest również istotna z uwagi na szczególny charakter więzi pomiędzy mocodawcą a jego pełnomocnikiem. Biorąc pod uwagę dostępność zróżnicowanych usług na rynku, ubezpieczony uprawniony jest do wyboru pełnomocnika, który w indywidualnej ocenie spełnia jego oczekiwania, dzięki czemu zdecyduje się powierzyć mu prowadzenie ważnych dla niego sporów prawnych. Nietrudno sobie wyobrazić, iż okoliczność narzucenia przez ubezpieczyciela konkretnego adwokata lub radcy prawnego mogłaby wywołać sprzeciw u wielu ubezpieczonych.

Niemniej jednak z uwagi na dostępność usług prawniczych i brak odpowiedniego rozeznania ubezpieczonego na rynku, ubezpieczyciele często dopuszczają możliwość wskazania przedsiębiorcy danych adresowych kancelarii specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach prawa.

A zatem rolą ubezpieczyciela w procesie ochrony prawnej, oprócz zwrotu kosztów postępowania, jest ustalenie wysokości środków finansowych, które zgodnie z wiążącą strony umową ubezpieczenia ubezpieczony będzie mógł uzyskać w związku z zaistniałym problemem prawnym.

Iga Kalinowska, aplikant adwokacki, Coris Lex Services sp. z o.o.

- Mam ubezpieczenie ochrony prawnej i chciałbym w związku z tym zgłosić konieczność skorzystania z pomocy prawnika. Czy towarzystwo ubezpieczeniowe może występować w moim imieniu?

Należy zwrócić uwagę, że korzystając z ubezpieczenia ochrony prawnej, ubezpieczyciel jedynie zwraca w zakresie umowy ubezpieczenia koszty wynagrodzenia prawnika, bez merytorycznego udziału w sprawie. Odpowiadając zatem wprost na pytanie, ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej nie jest i nie może być pełnomocnikiem ubezpieczonego. Największą zaletą tego rozwiązania jest pozostawienie ubezpieczonemu swobody wyboru prawnika lub innej osoby mającej zgodnie z prawem odpowiednie kwalifikacje w zakresie obrony, reprezentowania lub wspierania interesów ubezpieczonego w dochodzeniu lub postępowaniu. Bardzo ważne dla klientów jest, że mogą swobodnie wybrać adwokata lub radcę prawnego. O swobodzie tej stanowi dyrektywa Rady z 22 czerwca 1987 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczenia ochrony prawnej (87/344/EWG).

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży