Iga Kalinowska

Abonament: Firma zapłaci za radio

Zdolność do natychmiastowego odbioru programu przez odbiornik jest równoznaczna ze stwierdzeniem, że jest on używany, a to z kolei prowadzi do wniosku, że jego posiadacz, np. przedsiębiorca, jest obowiązany do wniesienia abonamentu.