Rząd chce wprowadzić rozwiązania mobilizujące dłużników transakcji handlowych (przedsiębiorców i podmioty publiczne) do terminowego ich regulowania. We wtorek Rada Ministrów przyjęła rozwiązania w tej sprawie. Chodzi o projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

Czytaj także: Projekt ustawy w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Rząd proponuje skrócenie terminu zapłaty w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, do 30 dni, bez możliwości wydłużenia (wyjątek stanowią podmioty lecznicze, dla których proponuje się pozostawienie 60-dniowego terminu).

Projekt wprowadza ustawowy obowiązek stosowania maksymalnego 60-dniowego terminu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest małe i średnie przedsiębiorstwo, a dłużnikiem duża firma.

Ponadto prezes UOKiK nałoży kary administracyjne na przedsiębiorców, którzy nadmiernie spóźniają się w płatnościach i tym samym kredytują swoją działalność kosztem kontrahentów. Informacje o ukaranych podmiotach będą publikowane.

Projektowane przepisy przerzucają z wierzyciela na dłużnika ciężaru dowodu, że ustalony w umowie termin zapłaty jest rażąco nieuczciwy. Wprowadzają możliwość żądania takiego ustalenia w ciągu trzech lat od dnia, w którym umowa została wykonana.

Rząd chce także wprowadzić prawo odstąpienia od umowy przez wierzyciela lub wypowiedzenia przez niego umowy w sytuacji, gdy termin zapłaty ustalony w umowie zostanie nadmiernie wydłużony. W projekcie przyjęto, że taka możliwość będzie przysługiwała w przypadku terminu dłuższego niż 120 dni.

Projekt nowelizacji upraszcza także procedury zabezpieczające dla roszczeń o wartości nie wyższej niż 75 tys. zł. Mianowicie łatwiej będzie wykazać posiadanie interesu prawnego w celu uzyskania zabezpieczenia w transakcji handlowej.

Ponadto projekt nakłada na dłużnika obowiązek doliczenia do podstawy opodatkowania (podatek CIT i PIT) kwoty nieuregulowanego zobowiązania, jeżeli nie zostało ono uregulowane w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze (rachunku) lub umowie.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Uzupełniono także katalog czynów nieuczciwej konkurencji o nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczanie produktów.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu