Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi jasno: rodzice i ich dziecko mają prawo, a nawet obowiązek utrzymywania kontaktów, tj. przebywania ze sobą oraz porozumiewania się bezpośrednio, drogą korespondencyjną lub z pomocą środków komunikowania się na odległość.

Czytaj więcej: Jak ustalić kontakty z dzieckiem po rozwodzie?

Czasami zdarza się, że uzyskane w sądzie postanowienie o ustaleniu kontaktów z małoletnim (lub ugoda zawarta przed mediatorem albo ugoda sądowa), mimo uprawomocnienia nadal nie jest respektowane przez rodzica zobowiązanego przez sąd do umożliwiania rodzicowi uprawnionemu kontaktów z dzieckiem. Tak się dzieje, gdy trwa silny konflikt między stronami, o co nietrudno w sprawach rodzinnych.

Czytaj więcej: Co zrobić, gdy jeden rodzic utrudnia drugiemu kontakty z dzieckiem?

Omawiając sprawę o ustalenie kontaktów z dzieckiem, warto wspomnieć o rozwiązaniu wykraczającym poza pojęcie kontaktów, które pozwala małoletniemu na spędzanie równej lub podobnej ilości czasu z każdym z rodziców, a w pewnych okolicznościach stanowi rozstrzygnięcie korzystne zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców.

Czytaj więcej: Na czym polega opieka naprzemienna?

Sprawy o ustalenie kontaktów trwają zazwyczaj długo, przede wszystkim ze względu na potrzebę uzyskania opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (OZSS). Ten musi najpierw przeprowadzić badanie wnioskodawcy, uczestnika i małoletniego, co może być utrudnione z powodu odległych terminów, szczególnie w większych miejscowościach. Opinia OZSS może być zresztą kwestionowana przez strony, co często wywołuje potrzebę przeprowadzenia opinii uzupełniającej.

Czytaj więcej: Jak nie zerwać więzi z potomstwem?

Czytaj także poradnik: Koniec małżeństwa, czyli jak się rozwieść

Czym udowodnić roszczenia w sprawie rozwodowej? Jak przyspieszyć w sądzie zakończenie związku? O czym może rozstrzygać sąd w wyroku rozwodowym? >>>