Według harmonogramu przedstawionego na stronie Sejmu, Komisja Zdrowia zbierze się w piątek, 6 listopada, o godz. 9:00. Ma wysłuchać informacji ministra zdrowia oraz ministra edukacji w sprawie dostępności lecznictwa psychiatrycznego oraz opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Nie wiadomo, czy w harmonogramie jej obrad znajdzie się punkt dotyczący prezydenckiego projektu noweli ws. aborcji (druk nr 727).

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka ma się zebrać dziś o 16. po to, by zaopiniować kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Czytaj też: Co dalej po wyroku w sprawie aborcji: jakie są możliwe drogi do kompromisu

Prezydent Andrzej Duda złożył projekt w Sejmie w miniony piątek. Projekt ma dostosować ustawę do wyroku TK z 22 października i jednocześnie umożliwić aborcję z powodu ciężkich wad płodu. Prezydent proponuje wprowadzenie do ustawy przepisu, że aborcja jest możliwa, jeśli "badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne".