Mediacja w procesach dot. spraw małoletnich

- Mediacje pozwalają rozwiązać konflikty pomiędzy ludźmi lub instytucjami, ułatwiają nawiązywanie relacji na równych zasadach, można je więc rozumieć również jako swoiste spoiwo praw człowieka – podkreślił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas spotkania uczestników Akademii Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej, której pierwsza letnia edycja odbyła się w Mostach, k. Gdyni.

Aktualizacja: 09.07.2016 15:18 Publikacja: 09.07.2016 15:09

Mediacja w procesach dot. spraw małoletnich

Foto: www.sxc.hu

Akademia Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej jest wspólnym przedsięwzięciem Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych i Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku. Uczestnikami Akademii są nauczyciele i uczniowie szkół w: Gnieźnie, Ostrowie Wielkopolskim i Poznaniu oraz Gdańsku. Podmioty podjęły współpracę w 2015 roku, by stworzyć systemowe ramy funkcjonowania w Polsce mediacji szkolnej i rówieśniczej. Popularyzacja mediacji odbywa się poprzez cykliczne działania jakimi są: letnia i zimowa Akademia Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej oraz całoroczne szkolenia dla nauczycieli i uczniów w tym zakresie.

Pierwsza letnia edycja Akademii była okazją do wymiany doświadczeń w spojrzeniu na mediację z perspektywy uczeń – nauczyciel (rozwiązywanie konfliktów w środowisku szkolnym) oraz dzieci – dorośli.

Marek Michalak podkreślił znaczenie mediacji w postępowaniach sądowych dotyczących spraw małoletnich.

- W wielu przypadkach mediacje pozwalają zażegnać konflikt i zminimalizować możliwość naruszenia praw dziecka. Jestem zbudowany, że młodzież w czasie wakacji podejmuje się tak niezwykłego wyzwania edukacyjnego, którego efekty będzie można wykorzystać po powrocie do środowisk szkolnych – mówił.

Sędzia Agnieszka Rękas, Społeczny Doradca RPD przypomniała historię rozwoju mediacji w Polsce i na świecie, a sędzia Rafał Terlecki zwrócił uwagę na to, jak nowe regulacje prawne sprzyjają popularyzacji i rozwojowi mediacji w polskich sądach.

W dalszej części spotkania uczestnicy Akademii zaprezentowali efekty dotychczasowej pracy i przedstawili symulację mediacji rówieśniczej. Analizę symulacji przeprowadziła Katarzyna Stryjek z Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku.

- Uczestniczymy w niezwykłym procesie zmiany świadomości własnej i rówieśników w kwestii rozwiązywania sporów. Wizyta Rzecznika oraz innych ważnych gości tylko utwierdza nas w przekonaniu, że Akademia może przyczynić się do popularyzacji mediacji rówieśniczych – podkreślali.

Spotkanie z młodzieżą było okazją do przedstawienia działań i priorytetów Rzecznika Praw Dziecka oraz dyskusji na temat praw dziecka. Marek Michalak odpowiadał na liczne pytania uczestników Akademii dotyczące funkcjonowania urzędu czy Dziecięcego Telefonu Zaufania RPD 800 12 12 12.

W Akademii oprócz młodzieży i Marka Michalaka uczestniczyli: Agnieszka Rękas (Sędzia w stanie spoczynku, Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka), Rafał Terlecki (Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku), mec. Jolanta Kucharzak (Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych), Katarzyna Stryjek (szefowa Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku), Iwona Klein (Dyrektor Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku), Jolanta Mojsiejuk (Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Gminy w Kossakowie) oraz Anna Szymborska (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mostach, gdzie pracują i wypoczywają uczestnicy Akademii).

Akademia Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej jest wspólnym przedsięwzięciem Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych i Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku. Uczestnikami Akademii są nauczyciele i uczniowie szkół w: Gnieźnie, Ostrowie Wielkopolskim i Poznaniu oraz Gdańsku. Podmioty podjęły współpracę w 2015 roku, by stworzyć systemowe ramy funkcjonowania w Polsce mediacji szkolnej i rówieśniczej. Popularyzacja mediacji odbywa się poprzez cykliczne działania jakimi są: letnia i zimowa Akademia Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej oraz całoroczne szkolenia dla nauczycieli i uczniów w tym zakresie.

Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości