Mediacja w procesach dot. spraw małoletnich

- Mediacje pozwalają rozwiązać konflikty pomiędzy ludźmi lub instytucjami, ułatwiają nawiązywanie relacji na równych zasadach, można je więc rozumieć również jako swoiste spoiwo praw człowieka – podkreślił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas spotkania uczestników Akademii Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej, której pierwsza letnia edycja odbyła się w Mostach, k. Gdyni.

Aktualizacja: 09.07.2016 15:18 Publikacja: 09.07.2016 15:09

Mediacja w procesach dot. spraw małoletnich

Foto: www.sxc.hu

Akademia Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej jest wspólnym przedsięwzięciem Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych i Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku. Uczestnikami Akademii są nauczyciele i uczniowie szkół w: Gnieźnie, Ostrowie Wielkopolskim i Poznaniu oraz Gdańsku. Podmioty podjęły współpracę w 2015 roku, by stworzyć systemowe ramy funkcjonowania w Polsce mediacji szkolnej i rówieśniczej. Popularyzacja mediacji odbywa się poprzez cykliczne działania jakimi są: letnia i zimowa Akademia Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej oraz całoroczne szkolenia dla nauczycieli i uczniów w tym zakresie.

Pierwsza letnia edycja Akademii była okazją do wymiany doświadczeń w spojrzeniu na mediację z perspektywy uczeń – nauczyciel (rozwiązywanie konfliktów w środowisku szkolnym) oraz dzieci – dorośli.

Marek Michalak podkreślił znaczenie mediacji w postępowaniach sądowych dotyczących spraw małoletnich.

- W wielu przypadkach mediacje pozwalają zażegnać konflikt i zminimalizować możliwość naruszenia praw dziecka. Jestem zbudowany, że młodzież w czasie wakacji podejmuje się tak niezwykłego wyzwania edukacyjnego, którego efekty będzie można wykorzystać po powrocie do środowisk szkolnych – mówił.

Sędzia Agnieszka Rękas, Społeczny Doradca RPD przypomniała historię rozwoju mediacji w Polsce i na świecie, a sędzia Rafał Terlecki zwrócił uwagę na to, jak nowe regulacje prawne sprzyjają popularyzacji i rozwojowi mediacji w polskich sądach.

W dalszej części spotkania uczestnicy Akademii zaprezentowali efekty dotychczasowej pracy i przedstawili symulację mediacji rówieśniczej. Analizę symulacji przeprowadziła Katarzyna Stryjek z Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku.

- Uczestniczymy w niezwykłym procesie zmiany świadomości własnej i rówieśników w kwestii rozwiązywania sporów. Wizyta Rzecznika oraz innych ważnych gości tylko utwierdza nas w przekonaniu, że Akademia może przyczynić się do popularyzacji mediacji rówieśniczych – podkreślali.

Spotkanie z młodzieżą było okazją do przedstawienia działań i priorytetów Rzecznika Praw Dziecka oraz dyskusji na temat praw dziecka. Marek Michalak odpowiadał na liczne pytania uczestników Akademii dotyczące funkcjonowania urzędu czy Dziecięcego Telefonu Zaufania RPD 800 12 12 12.

W Akademii oprócz młodzieży i Marka Michalaka uczestniczyli: Agnieszka Rękas (Sędzia w stanie spoczynku, Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka), Rafał Terlecki (Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku), mec. Jolanta Kucharzak (Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych), Katarzyna Stryjek (szefowa Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku), Iwona Klein (Dyrektor Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku), Jolanta Mojsiejuk (Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Gminy w Kossakowie) oraz Anna Szymborska (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mostach, gdzie pracują i wypoczywają uczestnicy Akademii).

Akademia Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej jest wspólnym przedsięwzięciem Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych i Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku. Uczestnikami Akademii są nauczyciele i uczniowie szkół w: Gnieźnie, Ostrowie Wielkopolskim i Poznaniu oraz Gdańsku. Podmioty podjęły współpracę w 2015 roku, by stworzyć systemowe ramy funkcjonowania w Polsce mediacji szkolnej i rówieśniczej. Popularyzacja mediacji odbywa się poprzez cykliczne działania jakimi są: letnia i zimowa Akademia Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej oraz całoroczne szkolenia dla nauczycieli i uczniów w tym zakresie.

Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej