Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK warto złożyć z wyprzedzeniem

Uczestnicy PPK, którzy w ciągu roku złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat, powinni sprawdzić, czy na ich rachunek/rachunki PPK wpłynęło w tym roku wystraczająco dużo środków, aby w przyszłym roku mogli otrzymać dopłatę roczną od państwa za 2023 rok. Jeśli nie – powinni wrócić do oszczędzania jeszcze w listopadzie br.

Publikacja: 10.11.2023 22:03

Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK warto złożyć z wyprzedzeniem

Foto: Adobe Stock

Zasadą jest, że uczestnikowi PPK dopłata roczna przysługuje tylko wtedy, gdy kwota wpłat - podstawowych i dodatkowych - finansowanych przez podmiot zatrudniający (np. pracodawcę) i tego uczestnika w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK to zasadniczo 2% jego wynagrodzenia, a wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający to 1,5% wynagrodzenia uczestnika PPK.

Oznacza to, że - aby uczestnik PPK mógł otrzymać dopłatę roczną za 2023 rok - wpłaty na jego rachunek PPK w 2023 roku muszą wynosić co najmniej 732,90 zł (6 x 3490 x 3,5%). W przypadku osób korzystających z obniżenia wpłaty podstawowej wystarczy co najmniej 183,23 zł (732,90 x 25%).

Ważne: Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 3490 zł, a od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku jest to 3600 zł. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rozwoju i Technologii, podstawą do obliczenia kwoty uprawniającej do otrzymania dopłaty rocznej za 2023 rok jest kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w pierwszym półroczu 2023 roku, czyli 3490 zł. 

Liczą się wpływy na rachunki PPK

Przy ustalaniu uprawnienia do dopłaty rocznej, uwzględnia się kwoty wpłat dokonanych w związku ze wszystkimi rachunkami PPK prowadzonymi dla danego uczestnika. Jeżeli więc uczestnik ma kilka rachunków PPK, uwzględnia się wpłaty dokonane na każdy z nich.

Jeśli zatem uczestnik PPK, który – z jakiś powodów – „zawiesił” odprowadzanie wpłat do PPK w trakcie bieżącego roku, zorientuje się nie uzbierał jeszcze wymaganej kwoty – nadal ma czas, aby wrócić do oszczędzania, co może umożliwić mu uzyskanie dopłaty rocznej od państwa. W tym celu powinien złożyć podmiotowi zatrudniającemu (a więc np. pracodawcy czy zleceniodawcy) wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.

Czytaj więcej

Pracownik może zostać uczestnikiem PPK z mocy prawa

Wniosek jeszcze w listopadzie br.

Złożenie przez uczestnika PPK, który wcześniej złożył deklarację o rezygnacji z wpłat do PPK, wniosku o dokonywanie wpłat do PPK zobowiązuje podmiot zatrudniający do ich wznowienia. Wpłat do PPK dokonuje się wówczas począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.

Oznacza to, że wpłaty do PPK należy naliczyć i pobrać już w miesiącu złożenia tego wniosku, a następnie dokonać tych wpłat w miesiącu następnym. Jeśli więc uczestnik PPK złoży wniosek o dokonywanie wpłat do PPK np. dopiero na początku grudnia, to podmiot zatrudniający obliczy i pobierze wpłaty do PPK od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego mu w grudniu po złożeniu tego wniosku, ale przekaże je do instytucji finansowej dopiero w styczniu. Taka wpłata nie będzie brana pod uwagę przy ustalaniu prawa do dopłaty rocznej za 2023 rok. Warto zatem rozważyć złożenie wniosku o dokonywanie wpłat do PPK już w listopadzie.

Ważne: Dopłata roczna nie przysługuje, jeśli:

• uczestnik PPK - w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez niego wynosiła mniej niż 2 % jego wynagrodzenia - osiągnął łączne miesięczne wynagrodzenie, ze wszystkich źródeł, przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności obowiązującego wówczas minimalnego wynagrodzenia (art. 32 ust. 5 ustawy o PPK),

• uczestnik PPK po ukończeniu 60. roku życia rozpoczął wypłatę środków zgromadzonych na jego rachunku PPK (art. 97 ust. 3 ustawy o PPK).

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.htm.

Podstawa prawna:

ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.)

Małgorzata Jankowska, ekspert PFR Portal PPK

Zasadą jest, że uczestnikowi PPK dopłata roczna przysługuje tylko wtedy, gdy kwota wpłat - podstawowych i dodatkowych - finansowanych przez podmiot zatrudniający (np. pracodawcę) i tego uczestnika w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK to zasadniczo 2% jego wynagrodzenia, a wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający to 1,5% wynagrodzenia uczestnika PPK.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Sędzia Sądu Najwyższego skarży Polskę do ETPC. Chodzi o decyzję Andrzeja Dudy
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Sądy i trybunały
Chaos po wyroku TK. Bez publikacji orzeczenia ustawy jednak niezagrożone
Sądy i trybunały
Bodnar chce dymisji członka nowej KRS. "Chaos w zarządzaniu sądem"
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży