Tak wynika z orzeczenia TSUE z  20 października 2022 r. w sprawie ROI Land Investments Ltd (sygn. C-604/20).

Przywilej jurysdykcyjny