Tak wynika z nowelizacji rozporządzenia, które reguluje kwestie zwrotu należności za podróże służbowe nie tylko pracowników sfery budżetowej (państwowej i samorządowej), ale ma też znaczenie dla żołnierzy, funkcjonariuszy oraz pracowników zatrudnionych u innych pracodawców.

Podnosi ono od nowego roku dietę z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju do 45 zł.

Zmienią się również inne wskaźniki, zależne od stawki diety. I tak, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 9 zł (obecnie jest to 7,60 zł), a ryczałt przysługujący pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i nie przedłożył on rachunku w tym zakresie – 67,50 zł za każdy nocleg (obecnie 57 zł).

Podstawa prawna: DzU z 2022 r., poz. 2302

Czytaj więcej

Wyższe kwoty za delegacje służbowe wchodzą w życie