Nowela rozporządzenia zakłada wprowadzenie nowych wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej będą mogli nakładać szybkie grzywny w drodze mandatu karnego. Projekt tego aktu prawnego właśnie trafił do Rządowego Centrum Legislacji.

Wykroczenia te wynikają m.in. z naruszenia zakazu używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania w parkach narodowych i w rezerwatach przyrody.

Czytaj też: Koronawirus: nowe uprawnienia mundurowych

Wyjątek stanowią akweny lub szlaki wyznaczone przez dyrektora parku narodowego – a w rezerwacie przyrody przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Taki zapis umożliwi pogranicznikom nakładanie grzywien w drodze mandatów karnych za wykroczenia związane z naruszaniem obowiązujących tam zakazów.

Projekt zakłada także wprowadzenie nowych wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej będą mogli nakładać grzywny w drodze mandatu karnego.

Chodzi o wykroczenie polegające na umyślnym niestosowaniu się do wydawanych przez funkcjonariusza policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, i przez to uniemożliwianiu lub istotnym utrudnianiu wykonania czynności służbowych – za które grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Na tym nie koniec.

W trakcie wykonywania ustawowych zadań pogranicznicy ujawniają przecież czyny związane z niestosowaniem się do nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu chorobom zakaźnym lub o ich zwalczaniu. Kolejny przykład to nieprzestrzeganie wskazań lub zarządzeń leczniczych wydanych na podstawie tych przepisów przez organy służby zdrowia.

W projekcie dokonuje się ponadto przeglądu i korekty niektórych dotychczasowych przepisów.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Warto pamiętać, że od stycznia 2020 r. pogranicznicy mogą już kontrolować legalność zatrudnienia obcokrajowców oraz prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Nadanie Straży Granicznej nowych uprawnień miało odciążyć Państwową Inspekcję Pracy oraz ochronić polski rynek przed cudzoziemcami pracującymi na czarno i unikającymi płacenia podatków w naszym kraju. Jednocześnie miało też chronić obcokrajowców przed wyzyskiem nierzetelnych pracodawców.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne rozporządzenia