Służby z większymi uprawnieniami przy badaniu szpiegostwa

Czynności operacyjne, jak podsłuch czy kontrola korespondencji wobec cudzoziemca, który może być szpiegiem, już działają.

Publikacja: 25.09.2023 03:00

Szpieg

Szpieg

Foto: Fotorzepa, dp Dominik Pisarek

Zmiany w kodeksie karnym z 17 sierpnia 2023 r., krótko mówiąc tzw. ustawa szpiegowska, wchodzą w życie w dwóch terminach: 23 września i 1 października. W tym drugim terminie wejdą w życie przepisy dotyczące nowej definicji szpiegostwa i zagrożeń z nim związanych. Za udział w działalności obcego wywiadu grozić będzie od 5 do 30 lat kryminału.

23 września weszło w życie kilka innych istotnych przepisów, zarówno k.k., jak i innych ustaw. W czym rzecz?

Po pierwsze – niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego polską ustawę karną stosuje się do obywatela polskiego i cudzoziemca w razie popełnienia przestępstwa przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej, jeśli czyn ten w Polsce wywołał lub mógł wywołać skutek naruszający interes państwa w zakresie ochrony niepodległości, integralności terytorialnej, bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, obronności oraz polityki zagranicznej itd.

Czytaj więcej

Sejm uchwalił: za szpiegostwo na 30 lat za kraty

Po drugie – prawo do emerytury nie przysługuje funkcjonariuszowi skazanemu prawomocnie za przestępstwo umyślne popełnione w związku z czynnościami służbowymi w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.

Po trzecie – szefowie Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego w ramach uprawnień mogą podejmować współpracę z właściwymi organami oraz służbami innych państw i organizacjami międzynarodowymi.

Po czwarte – w celu rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania i wykrywania przestępstw o charakterze terrorystycznym lub przestępstwa szpiegostwa oraz ścigania ich sprawców szef ABW może zarządzić wobec cudzoziemca, w stosunku do którego istnieje obawa co do możliwości prowadzenia działalności terrorystycznej lub popełnienia przestępstwa szpiegostwa, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, niejawne prowadzenie czynności operacyjnych. Mogą one polegać na uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych, obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków transportu albo miejsc innych niż miejsca publiczne, treści korespondencji: danych zawartych na informatycznych nośnikach danych oraz uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek.

Czytaj więcej

Każdy będzie mógł zostać uznany za szpiega? Kontrowersyjny pomysł PiS

O zachowaniu materiałów uzyskanych w wyniku tych czynności, które są istotne dla bezpieczeństwa państwa, decyduje prokurator generalny na wniosek szefa ABW. Przed wydaniem postanowienia PG może zażądać materiałów uzasadniających wniosek, zgromadzonych podczas czynności, których ten wniosek dotyczy, celem zapoznania się z tymi materiałami.

Wiele zastrzeżeń w prawie tej noweli zgłaszał rzecznik praw obywatelskich.

Podstawa prawna: nowela z 17 sierpnia 2023 r., DzU poz. 1834

Zmiany w kodeksie karnym z 17 sierpnia 2023 r., krótko mówiąc tzw. ustawa szpiegowska, wchodzą w życie w dwóch terminach: 23 września i 1 października. W tym drugim terminie wejdą w życie przepisy dotyczące nowej definicji szpiegostwa i zagrożeń z nim związanych. Za udział w działalności obcego wywiadu grozić będzie od 5 do 30 lat kryminału.

23 września weszło w życie kilka innych istotnych przepisów, zarówno k.k., jak i innych ustaw. W czym rzecz?

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Wyrównanie 500+ do 800 zł od sierpnia 2023? ZUS wydał komunikat
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo dla Ciebie
Nieoficjalnie: były minister zdrowia Adam Niedzielski dostanie 100 tys. złotych kary
Konsumenci
Ziobro na koniec skierował dwie skargi nadzwyczajne. Czego dotyczą?
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości