W piątek, 28 czerwca, późnym popołudniem ukazał się Dziennik Ustaw, w którym opublikowano ważne zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Problem w tym, że zaczynają obowiązywać już od poniedziałku, 1 lipca.

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, które przeprowadzają egzaminy, nie miałyby więc żadnej szansy, by się do nich przygotować. Minister infrastruktury zdecydował więc, że cześć zmian zacznie obowiązywać od stycznia 2020 r.

Czytaj także: Egzaminy na prawo jazdy mogą zostać sparaliżowane

Rzecz jest poważna, bowiem dotyczy 49 WORD, 21 ich oddziałów terenowych oraz setek tysięcy kandydatów na kierowców, którzy każdego roku zdobywają prawo jazdy.

Co się zmieni?

Wszystko od początku

Otóż w nowych przepisach wyraźnie zapisano, że osoba po cofnięciu uprawnień (np. z powodu jazdy po spożyciu alkoholu czy narkotyków) traktowana jest jak po raz pierwszy przystępująca do egzaminu. A to oznacza, że przejść musi cały egzamin państwowy, a więc i uzyskać pozytywny wynik jego części teoretycznej.

Kolejna ze zmian zakłada, że egzaminujący na prawo egzaminator ma mieć maksymalnie osiem egzaminów praktycznych na prawo jazdy kat. B (samochód osobowy) w ciągu jednego dnia. W efekcie będzie miał nie więcej niż jeden egzamin praktyczny na godzinę. Cel?

Zmiany sprzyjać mają spokojnej i obiektywnej ocenie zdających przez egzaminatorów. Nie bez znaczenia jest też komfort pracy.

Zmiany są podyktowane koniecznością likwidacji wymagań ilościowych co do liczby egzaminów przeprowadzanych w ciągu dnia.

Liczy się jakość

WORD dziś finansują się same i dlatego ilość przeprowadzanych egzaminów jest mocno śrubowana. Przykład? Zdarza się, że w ciągu godziny przeprowadzanych jest 14 egzaminów praktycznych. A to z kolei ma wpływ na jakość egzaminu oraz wiążą się z przyzwoleniem na nierealizowanie niektórych zadań egzaminacyjnych lub ich pobieżne przeprowadzenie.

Cała sprawa ma też drugie dno. Jak twierdzą WORD, aby sprostać tym wymaganiom, będą musiały zatrudnić dodatkowo w skali kraju 150 egzaminatorów (po trzech do każdego ośrodka).

– Nie chodzi o ilość, tylko o jakość – kwituje Ministerstwo Infrastruktury.

Mniej stresu

Kolejna z istotnych zmian dotyczy starających się o uprawnienia. Otóż egzaminy na prawo jazdy będą wyznaczane na konkretną godzinę. Wskaże ją wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Zmiany dotyczą: egzaminu praktycznego na prawo jazdy oraz egzaminu teoretycznego na prawo jazdy.

– Wydłużający się czas oczekiwania na egzamin zwiększa stres, co często przekłada się na rezultat egzaminu – argumentuje MI.

Resort chciał też ułatwić życie osobom niepełnosprawnym, które starają się o prawo jazdy kategorii AM. Daje ono możliwość kierowania motorowerem oraz czterokołowcem.

Od teraz na egzaminie przyszli kierowcy będą mogli korzystać z czterokołowca lekkiego. Do tej pory odbywał się on tylko z użyciem motoroweru.

Co o zmianach myślą eksperci?

Mariusz Sztal, wieloletni egzaminator na prawo jazdy, mówi wprost, że z punktu widzenia zdających te zmiany to kosmetyka.

– Potrzebne są zmiany fundamentalne. Nowe spojrzenie na młodego kierowcę – mówi „Rz". I przypomina, że takie zmiany są gotowe, zostały nawet uchwalone, tylko odłożono je na półkę.

– Nie wiem, na co rządzący czekają – mówi Piotr Zgorzelski, instruktor. I przypomina, że od lat wiadomo, iż cały nacisk powinno się położyć na przygotowanie do jazdy młodych kierowców. – W myśl zasady: czego się Jaś nie nauczył tego Jan nie będzie umiał – dodaje.

A jak wygląda efektywność egzaminów na prawo jazdy? W 2018 r. średnia zdawalność praktycznego egzaminu na prawo jazdy w Polsce wyniosła tylko 35 proc. Dla porównania – w Niemczech pozytywny wynik uzyskuje 70 proc. zdających.

Jak pokazał raport NIK, w Polsce aż 88 proc. przychodów z kontrolowanych ośrodków pochodziło z opłat egzaminacyjnych, z czego prawie 70 proc. to pieniądze za egzaminy poprawkowe.

Kroki do uzyskania prawa jazdy

- Uzyskanie orzeczenia lekarskiego

- Fotografia (odpowiednia)

- Numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę)

- Szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK)

- Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu wewnętrznego OSK zaktualizuje twój PKK.

- Egzamin państwowy na prawo jazdy – część teoretyczna - Egzamin państwowy na prawo jazdy – część praktyczna

- Wykonanie zadań na placu manewrowym

- Egzamin praktyczny – jazda po mieście

- Odbiór prawa jazdy – Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdem i zleci wydrukowanie prawa jazdy.