Posłowie poparli w piątek kilka poprawek Senatu. Nowela ustawy o drogach publicznych zakłada ocenę obejmującą całą sieć dróg, której skutkiem będzie klasyfikacja zgodnie z ich poziomem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Metoda przeprowadzenia oceny ryzyka składa się z dwóch metodologii: reaktywnej – opartej na danych dotyczących występowania wypadków drogowych, oraz proaktywnej – opartej na parametrach technicznych infrastruktury drogowej.

Wybór metody zależy od tego, czy zarządca drogi, która będzie poddawana ocenie, posiada dane o wypadkach z co najmniej trzech ostatnich lat. Jeśli je ma, może wykorzystać metodę reaktywną. W wyniku oceny dany odcinek drogi może zostać uznany za: niebezpieczny, średnio bezpieczny lub bezpieczny.

Etap legislacyjny: czeka na podpis prezydenta

Czytaj więcej

Nowe przepisy ograniczyły wypadki na drogach