W komunikacie MI informuje, że w poniedziałek 24 stycznia 2022 r. systemy teleinformatyczne Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zostały uzupełnione o 41 nowych pytań, które miały być wykorzystywane  podczas części teoretycznej egzaminów państwowych na prawo jazdy. Jak wyjaśnia MI, pytania przygotowuje Komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych, a następnie przekazuje je do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Około południa osiem z nowych pytań zostało wycofanych z systemu, bo zawierały błędy. Nie mogą już zostać wylosowane przez kandydatów na kierowców. 

Jak informuje RMF FM, w każdym z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w kraju trwa ustalanie, ile osób mogło wylosować na egzaminie pytania z błędnymi odpowiedziami. W samej Warszawie do testu podeszło wczoraj ponad 100 osób, a całym kraju  nawet 300 osób mogło nie zdać dziś egzaminu przez wadliwe pytania. 

Minister infrastruktury informuje, że zlecił kontrolę w Departamencie Transportu Drogowego w MI oraz w Komisji, aby ustalić  bezpośrednie przyczyny błędów. 

"Za zaistniałą w wyniku zaniedbania Komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych sytuację wszystkich kandydatów na kierowców, którzy byli narażeni na wylosowanie wadliwych pytań, przepraszamy." -  czytamy w komunikacie

Ministerstwo wyjaśnia, że zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami, każda osoba egzaminowana, której wylosowano na egzaminie wadliwe pytanie, a odpowiedź na nie miała bezpośredni wpływ na wynik egzaminu może złożyć skargę wraz z uzasadnieniem do dyrektora właściwego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. W przypadku uznania skargi za zasadną egzamin ulega unieważnieniu i przeprowadza się go ponownie – na koszt Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Czytaj więcej

164 nowe pytania na egzaminie na prawo jazdy