Dwa dni temu Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych pokazała nowy wzór prawa jazdy. Będzie je wydawać od 19 stycznia. Ten dokument jest nowoczesny, lepiej zabezpieczony, ale i terminowy.

Krzysztof Z., który od kilku miesięcy zamierza wymienić dokument z powodu jego poważnego zużycia, zastanawia się, czy lepiej wymienić go teraz (przed 19 stycznia) i dostać je na starym blankiecie, czy poczekać i wymienić już na nowy. Czy zmieni się coś również w terminach przeprowadzania badań lekarskich dla kierowców?

Rzeczywiście, zmienia się wzór prawa jazdy, i to wszystkich kategorii. Dokument będzie różowy, plastikowy, z kolorową fotografią i terminowy. Tak np. prawo jazdy kategorii B będzie ważne przez 15 lat. Po tym czasie kierowca złoży nowy wniosek o wydanie dokumentu, przedstawi oświadczenie lekarskie o zdolności do prowadzenia auta i dostanie kolejne terminowe prawo jazdy.

Należy podkreślić, że ten kierowca, który ma dokument bezterminowy, po 15 latach nie traci uprawnień. Ważność traci tylko dokument, który potwierdza te uprawnienia.

Stare dokumenty wydane bezterminowo będą wymieniane obowiązkowo dopiero w latach 2028–2033. Każdy, kto do tej pory zwlekał z wymianą prawa jazdy, konieczną np. z powodu zmiany nazwiska, ma szansę zdążyć wyrobić jeszcze dokument na starym wzorze. Wystarczy, że wniosek od starosty w tej sprawie wpłynie do PWPW najpóźniej 18 stycznia.

15 lat będzie ważne prawo jazdy kategorii B wydane po 19 stycznia 2013 r.

Dokument na nowym wzorze szybko może okazać się nie tylko terminowy, ale i droższy od dzisiejszego.

Kto koniecznie do lekarza

Należy pamiętać, że badania lekarskie muszą przejść m.in. osoby, które spowodują kolizję czy wypadek, a przyczyną tego będzie ich stan zdrowia, np. pogarszający się wzrok.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Kierowani na nie są oczywiście również ci, którym już wcześniej prawo jazdy zostało wydane z zastrzeżeniem, że po określonym czasie muszą skontrolować swoje zdrowie. Przypomnijmy, że dokument prawa jazdy może zawierać wymagania lub ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy bądź z możliwości prowadzenia określonego pojazdu.

Te wymagania lub ograniczenia mogą dotyczyć:

- stosowania korekty lub ochrony wzroku, korekty słuchu, protezy lub szyny ortopedycznej,

- możliwości ograniczonego korzystania z pojazdu,

- konieczności modyfikacji lub dostosowania pojazdu,

- ograniczenia uprawnienia do kierowania wskazanymi pojazdami,

- dodatkowego oznakowania pojazdu,

- terminu ważności prawa jazdy.

Będzie drożej

Za wydanie dokumentu mamy płacić 100 zł (zamiast obecnych 84 zł)

– tak planuje minister transportu.

Uzasadnieniem zmiany ma być fakt, że dotychczasowe opłaty obowiązują od lutego 2010 r. W tym czasie wzrosły ceny towarów i usług – argumentuje resort transportu.

Opłata zawiera w sobie koszt wyprodukowania dokumentu oraz kwotę stanowiącą przychód organu, pokrywającą koszty administracyjne związane z wydaniem prawa jazdy.

Kiedy trzeba wymienić

Są trzy główne powody, z których kierowcy muszą wymienić prawo jazdy. Pierwszy – to utrata ważności. Jeśli wydano je na czas określony, to po upływie terminu należy je jak najszybciej wymienić. Drugi – to nadmierne zniszczenie dokumentu, tzn. kiedy staje się już nieczytelny. Trzecim powodem jest zmiana danych osobowych (np. po ślubie).

Z koniecznością wyrobienia nowego prawa jazdy muszą się liczyć ponadto ci kierowcy, którzy przekroczą dozwolony limit punktów karnych.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki, a.lukasiewicz@rp.pl

Nowe prawo jazdy na nowy wniosek

– Prawo jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T wydawane będzie na 15 lat, z tym że okres ten może być krótszy, jeśli wynika to z orzeczenia lekarskiego,

– prawo jazdy kategorii B uzyskane po raz pierwszy wydawać się będzie od 2016 r. na dwuletni okres próbny,

– prawo jazdy kat C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E wydawać się będzie na pięć lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego,

– orzeczenie lekarskie w uzasadnionych przypadkach

dotyczących stanu zdrowia może być ważne krócej niż pięć lat,

– okres ważności prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D oraz D+E podobnie jak dziś będzie przedłużany przez starostę po przedstawieniu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych.