Zmieniają się przepisy dotyczące kwalifikacje do sanatorium. Chcąc zapewnić miejsca w uzdrowiskach tym, którzy ich najbardziej potrzebują, resort zdrowia wprowadza surowsze zasady. Teraz między pobytami w sanatorium na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia będzie musiało upłynąć co najmniej półtora roku.

Czytaj także: Do sanatorium raz na półtora roku

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 czerwca 2019 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, z leczenia w uzdrowisku zaleca korzystać nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Nowe zasady nie dotyczą jednak dzieci i dorosłych kierowanych do szpitali i ambulatoriów uzdrowiskowych.

Kolejna zmiana dotyczy określania przez lekarza miejsca pobytu uzdrowiskowego i rodzaju świadczenia. Dotychczas medyk kierujący pacjenta do sanatorium sugerował miejsce, ale jego wpis i tak nie był wiążący dla lekarza kwalifikującego w NFZ. Zlikwidowano więc niepotrzebną czynność biurokratyczną.