Nadal pozostaje w mocy część ograniczeń, których celem jest zapobieganie szerzeniu się zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Mogą one mieć różny charakter i dotkliwość, zwłaszcza, jeżeli wiążą się z zakazem opuszczania danego miejsca w związku z zastosowaną kwarantanną. Takie odosobnienie nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie życia codziennego, a w okresie wakacyjnym – realizację wcześniej zaplanowanych wyjazdów. Informacja o jego przebiegu pomaga w przetrwaniu tego okresu i przynajmniej w części – usunięciu towarzyszącej mu niepewności.