Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej  Maciej Hamankiewicz po raz kolejny apeluje  do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza o dokonanie potrzebnych zmian w ustawie refundacyjnej. Lekarzom chodzi o trudności  związane z przepisywaniem pacjentom leków zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego (ChPL). Teraz, zgodnie z przepisami refundacyjnymi, pacjent ma prawo do refundacji  leku jeśli jego producent przy rejstracji  wskazał, że medykament jest właściwy w leczeniu tego a nie innego schorzenia

"Jak na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie podnosiłem Charakterystyka Produktu Leczniczego jest dokumentem o charakterze administracyjnym, przygotowywanym na potrzeby rejestracji leku. Producent nie ma obowiązku aktualizacji jej treści co skutkuje tym, że treść ChPL nie odzwierciedla pełnej i aktualnej, opartej na dowodach naukowych, wiedzy na temat zalecanych zastosowań oraz przeciwwskazań stosowania danego leku"- pisze prezes Hamankiewicz do ministra Arłukowicza. Chodzi  mu o to, że często z wiedzy medycznej wynika, że farmaceutyk może być skuteczny w leczeniu  także innych schorzeń niż te, które wskazał  jego producent.

Na dowód tego prezes Hamankiewicz podaję przykład roztworów infuzyjnych zawierających hydroksyetyloskrobię. Niedawno okazało się, że można je podawać pacjentom z nagłą utratą krwi.  Według ich ChPL było to jednak nie wskazane

W lipcu br. Główny Inspektor Farmaceutyczny zadecydował, na wniosek Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, że zakazuje  wprowadzania na rynek  roztworów infuzyjnych zawierających hydroksyetyloskrobię.  Decyzje podjął kierując się najnowszymi zaleceniami Komitetu ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC). Te ostatni uznał wcześniej, że korzyści wynikające ze stosowania takich produktów nie przeważają nad ryzykiem związanym z ich stosowaniem. PARC przeprowadziła jednak kolejne badania  i okazało się, że , można stosować roztwory zawierające hydroksyetyloskrobię u chorych z nagłą utratą krwi. W związku z tym w październiku 2013 także Główny Inspektor Farmaceutyczny uchylił poprzednie decyzje.

Naczelna  Rada Lekarska uważa, że te wątpliwości i ograniczenia wskazań rozgrywały się na płaszczyźnie najnowszej wiedzy medycznej i nie znajdywały odzwierciedlenia w treści ChPL. Ten ostatni cały czas nie dopuszcza podawania chorym roztworów zawierających hydroksyetyloskrobię

„Powyższa sytuacja obnaża wadliwość koncepcji przyjętej za podstawę obecnego systemu refundacji leków i uprawnia mnie do ponowienia apelu o dokonanie dogłębnej analizy podstaw systemu refundacji leków w szczególności powiązania refundacji z treścią dokumentów nie przystających do aktualnej wiedzy medycznej."- apeluje Hamankiewicz