W rozmowie dla Rzeczpospolita TV mec. Dubois przypomniał, że Trybunał Stanu jest tak skonstruowany, że o sądzeniu polityków decydują politycy – bo aby ktoś przed nim stanął potrzebna jest uchwała Sejmu, która kończy długotrwałą wcześniejszą procedurę. – W zależności od konfiguracji politycznej większość jest, albo jej nie ma. Konsekwencje tego bolą prawnika – dodał.

Czytaj więcej

Wojciech Tumidalski: Trybunał za dużych nadziei

Drugim gościem programu Wojciecha Tumidalskiego była Marzena Błaszczyk z zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, z którą rozmawialiśmy o zgłoszonym przez KO projekcie ustawy rozciągającym obowiązek składania oświadczeń majątkowych na małżonków osób do tego zobowiązanych.

Marzena Błaszczyk zauważyła, że już dziś małżonkowie wskazanych w ustawie osób muszą zgłaszać do rejestru korzyści kosztowne prezenty – więc w tym sensie objęcie małżonków ustawową jawnością nie jest czymś nowym. Ale – zauważyła – projekt jest zgłaszany jako poselski, a nie rządowy, więc nie został poddany konsultacjom. – Żeby przygotować odpowiednie rozwiązanie ustawowe potrzeba więcej czasu. Warto też wyjść naprzeciw oczekiwaniom związanym z postulatami wprowadzenia cyfrowej formy oświadczeń i aby były one łatwo i powszechnie dostępne. Ale generalnie to krok w dobrym kierunku – oceniła.

Czytaj więcej

Tumidalski: Oświadczenia majątkowe małżonków czyli czysta jak żona polityka