2 marca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł, że Polska uchybiła zobowiązaniom państwa członkowskiego Unii Europejskiej, bo wykluczyła możliwość zaskarżenia przez organizacje ochrony środowiska przed sądem planów urządzenia lasu (C-432/21).

Czytaj więcej

Polski rząd przegrywa w TSUE z Komisją Europejską ws. lasów

- Wykonanie wyroku TSUE wymaga podjęcia działań przez ustawodawcę, zmierzających w szczególności do określenia właściwej ścieżki sądowej kontroli planów urządzenia lasu - wskazuje RPO. - Tymczasem projekt nowelizacji ustawy o lasach realizujący to założenie, wpłynął do Sejmu jeszcze w marcu ubiegłego roku. Jednak poza skierowaniem do opiniowania i konsultacji nie doczekał się dalszych prac i nie został mu nadany numer druku.

RPO Marcin Wiącek poprosił marszałek Sejmu Elżbietę Witek o nadanie projektowi dalszego biegu.