Firma audytorsko-doradcza Grant Thornton w lutym 2015 r. zainaugurowała swój projekt badawczy „Barometr stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce", w ramach którego monitoruje na bieżąco chwiejność polskiego systemu prawnego. Od tego czasu raz do roku publikuje raport na temat skali produkcji nowego prawa w Polsce, a co trzy miesiące przedstawia skrócone aktualizacje kwartalne.

Z najnowszej aktualizacji wynika, że w samym trzecim kwartale 2022 r. ustanowiono w Polsce 464 akty prawne najwyższej rangi (ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych), składające się z 7355 stron maszynopisu. - Oznacza to wyraźny, 22-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, kiedy uchwalono 6029 stron nowego prawa - zauważają autorzy badania.

Łącznie we wszystkich trzech kwartałach 2022 roku opublikowanych zostało w Polsce 1419 aktów prawnych najwyżej rangi o łącznej objętości 21 842 stron – o 52% więcej niż przed rokiem.

"Jeśli przyjąć założenie, że dynamika wzrostu produkcji prawa zanotowana w trzech pierwszych kwartałach 2022 roku (52%) utrzyma się też w czwartym kwartale, to w całym 2022 roku przyjętych zostałoby 31,9 tys. stron maszynopisu przepisów, czyli o 10,9 tys. stron więcej niż w 2021 r. Byłby to drugi najwyższy wynik od 1989 r." - czytamy w raporcie.

Tomasz Wróblewski, partner zarządzający Grant Thornton zauważa, że tempo tworzenia nowego prawa wzrosło do ponad 80 stron dziennie. - Co więcej, obniża się jego jakość, czego przykładem w ostatnim czasie był m.in. Polski Ład. Trudno oprzeć się wrażeniu, że legislacyjna machina ponownie wymyka się spod kontroli - dodaje.

Czytaj więcej

Alarmujący raport: produkcja prawa w Polsce idzie na rekord wszechczasów