SN: prawnik też potrzebny prawnikowi

Adwokat, radca, sędzia czy notariusz wymaga czasem pomocy prawnej z urzędu.

Publikacja: 31.01.2024 07:11

SN: prawnik też potrzebny prawnikowi

Foto: Fotorzepa/Robert Gardziński

Fakt, że dana osoba ma tzw. zdolność postulacyjną do występowania przed Sądem Najwyższym, nie oznacza, że nie może potrzebować pomocy prawnej, przyznania jej prawnika z urzędu do występowania przed SN – orzekł SN.

Ta zasada dotyczy sędziów, prokuratorów, notariuszy, profesorów lub doktorów habilitowanych nauk prawnych, adwokatów, radców prawnych, a w sprawach własności intelektualnej także rzeczników patentowych, którzy występują jako strony, organy strony lub jej przedstawiciel ustawowy.

Czytaj więcej

SN: O pełnomocniku z urzędu decyduje głównie sąd, nie rada adwokacka

W tym wypadku chodziło o radcę prawną i umieszczenie jej w szpitalu bez jej zgody (w trybie art. 29 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). Otrzymała odpis postanowienia sądu drugiej instancji 2 sierpnia 2022 r. o odmowie ustanowienia dla pełnomocnika z urzędu do sporządzenia skargi kasacyjnej. Sama więc wniosła skargę, przedstawiając zaświadczenie o uprawnieniach radcy prawnego. Sąd okręgowy odrzucił skargę, wskazując, że została wniesiona po terminie, gdyż jako do radczyni prawnej nie ma do niej zastosowania art. 124 § 4 k.p.c., że złożenie zażalenia na postanowienie oddalające przyznanie prawnika z urzędu nie wstrzymuje biegu terminu do wniesienia skargi.

Prawniczka odwołała się do SN, a ten uchylił zaskarżone orzeczenie i sprawa może się toczyć dalej. Jak sędzia Beata Janiszewska wskazała w uzasadnieniu, przyjęcie, iż osoba, która formalnie może samodzielnie wnieść skargę kasacyjną, realnie nie korzysta z dobrodziejstwa wynikającego z art. 124 § 4 k.p.c., prowadziłoby do ograniczenia, a w efekcie i do uniemożliwienia zawodowym prawnikom korzystania z pomocy prawnej z urzędu w postępowaniach przed SN.

Sędzia uznała, że zabiegi interpretacyjne, choć stanowią zwykły element procesu wywodzenia normy prawa, nie powinny prowadzić do ograniczenia praw i wolności obywatelskich.

Sygnatura akt: III CZ 224/23

Fakt, że dana osoba ma tzw. zdolność postulacyjną do występowania przed Sądem Najwyższym, nie oznacza, że nie może potrzebować pomocy prawnej, przyznania jej prawnika z urzędu do występowania przed SN – orzekł SN.

Ta zasada dotyczy sędziów, prokuratorów, notariuszy, profesorów lub doktorów habilitowanych nauk prawnych, adwokatów, radców prawnych, a w sprawach własności intelektualnej także rzeczników patentowych, którzy występują jako strony, organy strony lub jej przedstawiciel ustawowy.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Rosati: Manowska blokuje posiedzenie Trybunału Stanu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Sądy i trybunały
Jest nowy prezes sądu w Olsztynie. W miejsce Macieja Nawackiego
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a