Trybunał Konstytucyjny kontynuował we wtorek rozprawę rozpoczętą wczoraj. Na pytania sędziów, głównie sędziego sprawozdawcy Stanisława Piotrowicza, odpowiadał obecny RPO Adam Bodnar.

Sędzia Piotrowicz pytał m.in. o status RPO po upływie kadencji, o to, ile spraw obecnie prowadzi RPO,  jakie regulacje w zakresie kadencji RPO obowiązują w innych państwach.

Sprawę kadencji RPO zainicjowali posłowie PiS, którzy złożyli wniosek do Trybunału w połowie września ubiegłego roku. Chodzi o stwierdzenie, czy artykuł 3 ustęp 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich jest zgodny z konstytucją. Przepis ten daje możliwość pełnienia obowiązków dotychczasowemu Rzecznikowi po upływie jego kadencji. Konstytucja natomiast mówi o 5-letniej kadencji RPO. Kadencja urzędującego RPO Adama Bodnara upłynęła 9 września 2020 roku.

We wtorek strony podtrzymały swoje stanowiska: przedstawiciele wnioskodawców, czyli posłów PiS, Marszałka Sejmu i Prokuratora Generalnego chcą stwierdzenia niezgodności z konstytucją kwestionowanego przepisu. RPO jest temu przeciwny.

Składowi orzekającemu w tej sprawie przewodniczy prezes TK Julia Przyłębska, która uznała, że sprawa jest dostatecznie wyjaśniona i zamknęła rozprawę. 15 kwietnia zostanie zatem ogłoszony wyrok.

sygn. akt K 20/20