Ponad 80 proc. polskich firm zatrudnia ukraińskich pracowników – wynika z badań centrum analitycznego Gremi Personal. Niestety tylko niewielki odsetek zatrudnianych     e to specjaliści z wysokimi kwalifikacjami. Tymczasem, jak podają Grupa EWL i Studium Europy Wschodniej UW, blisko 60 proc. osób z Ukrainy w Polsce ma wyższe wykształcenie, a polscy przedsiębiorcy cenią ukraińskich członków swoich zespołów za lojalność, doświadczenie, wiedzę i wkład w pozytywną atmosferę w miejscu pracy. Chcąc zmienić te dysproporcje,  International Rescue Committee w Polsce (IRC) zainicjowało kampanię „Praca dla wszystkich”, której celem jest przezwyciężanie barier na rynku pracy i wspieranie polskich firm w pozyskiwaniu wysoko wykwalifikowanej ukraińskiej kadry.

Dostępne i przyjazne miejsce pracy w 5 krokach

Polscy pracodawcy potrzebują wykwalifikowanych pracowników     , którzy mają opinię sumiennych, odpowiedzialnych i pracowitych profesjonalistów. Jak ich pozyskać? Warto poszukać wśród specjalistów i specjalistek z Ukrainy! Oto jakie elementy powinna zawierać oferta pracy i o czym trzeba pamiętać w procesie rekrutacji, aby zachęcić nie tylko polskich pracowników do aplikowania.

1.  Pokaż, że jesteś otwarty     

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez pracodawców jest to, że w ogłoszeniu nie sygnalizują swojej otwartości na kandydatów z Ukrainy, podczas gdy umieszczenie zachęty do aplikowania, to prosty krok, by przyciągnąć tę grupę i pokazać się jako firma aktywnie poszukująca i otwarta na pracowników z różnych krajów.

2.      Określ precyzyjnie wymagania językowe

W ofercie pracy warto podać wymagany poziom znajomości języka na danym stanowisku według standardowej skali (np. co najmniej A1, A2, B1 czy B2). Większość Ukraińców i Ukrainek jest wielojęzyczna, ale bez precyzyjnych wymagań językowych potencjalni kandydaci mogą wahać się przed aplikowaniem. Zamieszczenie tej informacji zwiększa ich pewność siebie i minimalizuje bariery psychologiczne w poszukiwaniu i zgłaszaniu się do pracy.

3.      Stosuj uproszczone procedury

Proces rekrutacji można łatwo usprawnić stosując uproszczone procedury zatrudnienia opracowane przez rząd dla osób, które wjechały do Polski po 24 lutego 2022 r. Szczegółowe informacje na temat ogólnego dostępu do rynku pracy dla obywateli Ukrainy oraz legalnego zatrudniania znajdują się w ogólnodostępnym serwisie informacyjnym dla przedsiębiorców pod adresem www.biznes.gov.pl/pl/portal/00211

4.      Współpracuj z lokalnymi ośrodkami wsparcia

W dotarciu do pracowników z Ukrainy i ich zatrudnianiu pomagają pracodawcom powiatowe urzędy pracy, do których można zgłaszać swoje oferty (szczegóły: jak zgłosić ofertę pracy | Biznes.gov.pl - Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy). Co ważne, zaznaczając w formularzu opcję „oferta pracy dla obywatela Ukrainy” ma się pewność, że zostanie ona skierowana w pierwszej kolejności właśnie do tej grupy kandydatów. Pomocy w znalezieniu pracowników udzielają też organizacje takie jak Centrum Wsparcia i Integracji „Krok do pracy” w Poznaniu i Katowicach, prowadzone przez Fundację Innowacja i Wiedza w partnerstwie z IRC. Dodatkowo, jego rolą jest również ułatwianie osobom z Ukrainy integracji z lokalnym rynkiem pracy i społeczeństwem.

5.      Prowadź rekrutację bez uprzedzeń

Warto zadbać o to, by już od momentu rekrutacji wszyscy kandydaci, niezależnie od narodowości i pochodzenia kulturowego, mieli równe szanse. Przed rekrutacja warto ustalić zasady rekrutacji, porozmawiać o tym, jak rozumiemy inkluzywność ze swoim zespołem lub zaprosić kogoś z zewnątrz, aby przeprowadził szkolenie. Jakie praktyki warto wdrożyć? Zanonimizowany proces przeglądania zgłoszeń, wprowadzenie struktury rozmów, aby zadać każdemu kandydatowi takie same pytania czy  ocenę kandydatów na podstawie rozwiązywanych przez nich zadań, które pozwolą ocenić ich deklarowane umiejętności.

Pamiętajmy, że różnorodność i inkluzywność w miejscu pracy są istotne nie tylko z etycznego punktu widzenia, ale wpływają pozytywnie na atmosferę i wydajność pracowników, co z kolei przekłada się na lepsze wyniki biznesowe. Obcokrajowcy w zespole, w tym cieszący się bardzo dobrą opinią wykwalifikowani pracownicy i pracownice z Ukrainy, wnoszą bowiem do środowiska pracy nowe umiejętności i inną perspektywę, a realizując w pełni swój potencjał, czynią firmę bardziej efektywną i innowacyjną.

„Polski rynek pracy nie mógłby się dzisiaj obyć bez pracowników ukraińskich, ale liczby pokazują jakie zmiany muszą nastąpić w procesie rekrutacji, by była ona efektywna. Według badań Deloitte, 47% Ukraińców poszukuje zatrudnienia lub ma już pracę na niższym lub innym stanowisku lub niż ta, którą wykonywali w Ukrainie. Zastosowanie powyższych wskazówek zwiększyłoby szanse firm na znalezienie wysoko wykwalifikowanych pracowników, a tym samym wzbogacenie firmy w talenty i umiejętności jakie wnoszą do zespołów imigranci z Ukrainy, z których większość to zdeterminowane i zmotywowane kobiety” –  mówi Martyna Łapaj: Head of HR and Talent Development at Tribe47.  

Materiał został przygotowany w ramach kampanii komunikacyjnej „Praca dla wszystkich” zainicjowanej przez International Rescue Committee (IRC) w Polsce. Głównym celem kampanii jest wspieranie pozytywnego wizerunku pracowników z Ukrainy wśród polskich pracodawców.

Kampania IRC promuje również korzyści wynikające z różnorodności w środowisku pracy i zwraca uwagę na społeczno-ekonomiczną integrację Ukraińców.

Materiał Promocyjny