Rekrutacja: najmniej efektywny łańcuch dostaw świata

Rekrutacja jest najmniej efektywnym łańcuchem dostaw na świecie dla kluczowego zasobu każdej organizacji - ludzi. Jest tak, ponieważ największym problemem w rekrutacji są same firmy. Pobieżne spojrzenie na procesy rekrutacyjne wielu firm ujawnia wzorzec długich, rozciągniętych w czasie i w ogromnej mierze nieustrukturyzowanych działań rekrutacyjnych.

Ciężar winy za tę nieskuteczność spada wyłącznie na firmy. Rozmywanie odpowiedzialności, brak jasności co do tego kogo dokładnie potrzeba na dane stanowisko, brak wiedzy o kompetencjach i miękkich cechach, które czynią z osoby świetnego członka zespołu, itd. Firmy praktykują przestarzałe procesy rekrutacyjne opatrzone niekończącym się compliance, dbaniem o RODO bardziej niż o kandydata, i sztywnymi procesami, które opierają się innowacji i zmianie tego paradygmatu.

Kierujemy się jednak ku coraz głębszej cyfryzacji i automatyzacji. Odejście od konwencjonalnych norm rekrutacyjnych będzie wymuszone przez jej koszty i rynek. Automatyzując żmudne procesy jak np. ocena CV/profilu, kwestionariuszy i wyników testów, rekruterzy mogą lepiej skoncentrować się na innych kluczowych aspektach zarządzania ludźmi - np. onboardingiem, kulturą, dbaniem o miejsce pracy.

Dualny rynek pracy dzięki pracy zdalnej

Nowoczesny rynek pracy stoi u progu znaczącej transformacji, napędzanej przez wzrost popularności pracy zdalnej. Po jednej stronie tego rynku rośnie grupa poszukujących pracy zdalnej - osób ceniących elastyczność i szersze opcje kariery. Z drugiej strony, wielu pracodawców, skrępowanych tradycyjnymi paradygmatami pracy, kontynuuje poszukiwanie kandydatów w „stary sposób”, przewidując powrót do biura. Ta rozbieżność nie tylko pokazuje rozłąkę w oczekiwaniach zatrudnienia, ale także podkreśla pilną potrzebę modernizacji strategii rekrutacyjnych zgodnie z ewoluującymi normami pracy. Ponadto, pracodawcy będą musieli walczyć o najlepszych ludzi z firmami globalnie - wymusi to nie tylko lepsze płace, ale i lepsze warunki pracy, w tym pracę zdalną. Firmy i HR-y które nie dostosują się do pracy zdalnej, i nie będą candidate-first, zostaną w tyle.

Rosnący problem ogromnej skali na rynkach pracy - rosnącej liczby firm i pracowników na ‘zdalnym’ rynku pracy - otwiera nieosiągalny wcześniej dostęp do globalnego zasobu talentów. Jednak jednocześnie stawia wyzwanie nawigacji w ogromnej liczbie ofert pracy i przede wszystkim ogromnie dużej liczbie kandydatów chętnych do pracy zdalnej. Tradycyjne ramy rekrutacyjne są źle przygotowane do skutecznego radzenia sobie z tym wzrostem, co wymaga radykalnej aktualizacji procesu rekrutacji. Ulepszenie przesiewania i weryfikacji większej bazy kandydatów wyłania się jako konieczność. Screening przy użyciu testów i kwestionariuszy przed zatrudnieniem oparty na AI staje się koniecznością.

AI pomoże rekruterom

Proszę wyobrazić sobie przyszłość, w której Sztuczna Inteligencja (AI) zdominuje proces rozszyfrowywania danych psychometrycznych, tym samym pozwalając rekruterom skupić się w mniejszym stopniu na administrowaniu i koordynacji procesu rekrutacji oraz postowaniu prac, a w coraz większym na dbaniu o kandydatów i ich onboarding. Konieczne jest zorientowanie na kandydatów, tym bardziej w obliczu zmian demograficznych w Europie i Ameryce Północnej, w przeciwieństwie do panującego modelu zorientowanego na oferty pracy na portalach pracy (czyli: reklamy pracy) jako panaceum na bolączki rekrutacji.

Nadejście zaawansowanych systemów AI zwiastuje nową erę, w której proces rekrutacji jest nie tylko szybszy, ale także staje się bardziej dokładny. Zdolność AI do szybkiego i dokładnego przetwarzania i analizowania dużych zbiorów danych stanowi przekonujący argument za jej zastosowaniem w analizie preferencji, motywacji i kompetencji kandydatów. W przeciwieństwie do ludzkich rekruterów, dobre systemy AI nie muszą być obciążone uprzedzeniami poznawczymi ani zmęczeniem, co oznacza bardziej obiektywny proces rekrutacji, z korzyścią dla kandydatów i firm.

Do takich nowych firm należy Gyfted. Gyfted jest asystentem dla rekrutera. Dzięki zastosowaniu testów przyjaznych kandydatom, AI i ustrukturyzowaniu danych o kandydatach, pozwala oszczędzać 80% czasu na selekcji CV/profili kandydatów na wstępnym etapie rekrutacji.

Obecnie 48% pracowników odchodzi z pracy w ciągu 18 miesięcy z racji na brak dopasowania, a nie brak umiejętności. Dlatego tradycyjny model rekrutacji, który kładzie nacisk na oferty pracy i testy, stopniowo ustępuje miejsca podejściu bardziej zorientowanemu na kandydatów. Ta radykalna zmiana wymaga postawienia kandydata w centrum uwagi. W tym modelu, kandydaci stają się 'obiektem', gdzie ich umiejętności, doświadczenia i atrybuty psychometryczne są dopasowywane do wymagań i kultur przyszłych pracodawców. Oznacza to bardziej uporządkowany i efektywny proces rekrutacji, ponieważ kandydaci są lepiej dopasowywani do odpowiednich ról na podstawie analizy ich atrybutów i preferencji. Łącząc testy i dopasowywanie za pomocą AI, Gyfted automatyzuje uciążliwe zadania związane z rekrutacją, ale także znacznie zwiększa dokładność i efektywność dopasowywania właściwego kandydata do właściwej pracy.

Publikacja dotyczy wyników projektu badawczo-rozwojowego "Opracowanie i zweryfikowanie platformy informatycznej z użyciem sztucznej inteligencji i psychometrii do automatyzacji niektórych etapów procesów rekrutacyjnych", współfinansowanego ze środków EFRR w ramach POIR 2014-2020 o numerze POIR.01.01.01-00-2039/20.

Materiał Promocyjny