Będzie RPO ds. osób starszych? Seniorzy potrzebują własnego rzecznika

Określenie katalogu praw i powołanie RPO ds. osób starszych – to ułatwi odnalezienie się seniorom w społeczeństwie.

Publikacja: 11.03.2024 07:17

Będzie RPO ds. osób starszych? Seniorzy potrzebują własnego rzecznika

Foto: Adobe stock

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości przy Ministerstwie Sprawiedliwości przygotował dwa raporty na temat osób starszych. Pierwszy dotyczy ich praw. Drugi ich możliwości brania udziału w postępowaniach administracyjnych. Wnioski nie napawają optymizmem: jest wiele do zrobienia.

– Dokumenty międzynarodowe, ale też krajowe powinny przewidzieć powołanie rzeczników praw obywatelskich do spraw osób starszych – taki postulat wybrzmiewa z opracowań. Jak czytamy, należy też rozważyć potrzebę przyjęcia odrębnego dokumentu poświęconego prawom osób starszych.

W tej kwestii w pierwszej kolejności istotne będzie podjęcie decyzji, na jakim poziomie – uniwersalnym czy regionalnym – taki akt należałoby przyjąć.

W konsekwencji miałby on też wpływ na krajowe systemy prawne i rozwiązania w nich przyjęte. Pewną inspirację stanowić może tutaj funkcjonujący już system ochrony praw osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej

Seniorzy nie dają się cyfrowemu wykluczeniu

Rzecznik seniorów. Dlaczego społeczeństwo go potrzebuje?

Autorzy raportów zwracają uwagę, że osoba starsza jest postrzegana jako mniej sprawny i kompetentny uczestnik relacji. Skutki? – Lekceważenie lub pomijanie swoistych cech starszego pokolenia w projektowanych przez instytucje procedurach i stosowanych środkach dostarczania informacji obywatelom, wykluczenie cyfrowe osób starszych oraz niedostosowanie urządzeń i form komunikacji elektronicznej do potrzeb seniorów – piszą autorzy opracowań.

Ich zdaniem wymienione problemy wyznaczają kierunki, w których osoby starsze zasługują na wsparcie i preferencyjne traktowanie w celu wyrównywania ich szans procesowych. Wówczas można będzie stwierdzić, że seniorzy mają zagwarantowane uprawnienia składające się na prawo do sprawiedliwego (rzetelnego) procesu administracyjnego.

Autorzy raportów zwracają też uwagę na to, że to osoby najbliższe są w sposób naturalny uznawane za najbardziej odpowiednie do zaangażowania się w opiekę nad seniorami. Jednocześnie nie może być to dla nich zbyt obciążające, stąd potrzeba stworzenia odpowiednich mechanizmów wsparcia najbliższych, tak by byli oni w stanie zajmować się członkami swoich rodzin.

Czytaj więcej

Wyższy dodatek dla emerytów 75+ i inne świadczenia z ZUS
Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność