Rozpoczynając wystąpienie Marian Banaś zaznaczył, że prezentowane przez niego sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Kolegium NIK.

Na sali obrad Sejmu prezesa Najwyższej Izby Kontroli słuchało nieco ponad 20 posłów.

- Jako naczelny organ kontroli państwowej, którego raporty są źródłem rzetelnej wiedzy o stanie państwa, opieramy się na wartościach i zasadach, którym pozostajemy wierni od ponad 100 lat: bezstronności, rzetelności i oddaniu służbie państwu i społeczeństwu - powiedział Marian Banaś.

Działalność NIK w 2020 r.

- Najwyższa Izba Kontroli wykonując swoje zadania zrealizowała w 2020 r. 91 tematów kontroli planowych, w tym kontrolę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej - poinformował.

Czytaj więcej

Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej
Paweł Kowal: Marian Banaś dał NIK-owi drugie życie

Prezes NIK przekazał, że w 2020 r. Izba przeprowadziła także doraźne postępowania kontrolne w 63 tematach.

- NIK zrealizowała łącznie 2007 kontroli jednostkowych w 1629 podmiotach i sformułowała 4548 wniosków pokontrolnych. Ponadto zgłosiliśmy 122 wnioski de lege ferenda. - mówił Marian Banaś.

Dodał, że do organów ścigania Najwyższa Izba Kontroli złożyła 55 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstw lub wykroczeń.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

- Wymiernym efektem naszej pracy są finansowe rezultaty kontroli. Kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa to ponad 345 mln zł, kwoty wydatkowane w następstwie działań stanowiących naruszenie prawa to ponad 136 mln zł, a korzyści finansowe - prawie 12 mln zł - relacjonował.

"Niedostosowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy"

Marian Banaś mówił w Sejmie, że o dowodem rosnącego zaufania do NIK jest to, że w w minionym roku wpłynęło do Izby 5577 skarg, wniosków i wniosków o przeprowadzenie kontroli.

Podkreślił, że w porównaniu z rokiem 2019, w 2020 r. Izba opublikowała i sformułowała o 609 wniosków pokontrolnych więcej.

Czytaj więcej

Przemysław Koperski, poseł Nowej Lewicy
Poseł Lewicy: PiS paraliżuje prace NIK-u

Odnosząc się do działań NIK Marian Banaś powiedział, że kontrola zarządzania długiem publicznym i płynnością jednostek sektora finansów publicznych okazała się uzasadniona "w związku ze wzrostem obciążeń dla finansów publicznych spowodowanych przeciwdziałaniem COVID-owi".

- Najwyższa Izba Kontroli badała też zagadnienia dbałości o edukację, kulturę i dziedzictwo narodowe. Za szczególnie ważny uznajemy problem niedostosowania oferty edukacyjnej do rynku pracy. W dziedzinie badań naukowych NIK wskazała na słabość nadzoru nad realizacją projektów badawczych - mówił prezes NIK.

NIK o "obniżeniu rangi budżetu państwa"

Prezes NIK podkreślił, że podczas analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej Najwyższa Izba Kontroli uznała - w odniesieniu do budżetu państwa jako wartości konstytucyjnej - konieczność przywrócenia budżetowi państwa odpowiedniej rangi związanej z jego szczególnym charakterem oraz centralną pozycją w systemie finansów publicznych.

- Uzasadnieniem powyższego stanowiska było stwierdzenie znaczącej nierównowagi finansowej państwa w 2020 r., która spowodowana była m.in. planowaniem i dokonywaniem dużych operacji finansowych prowadzących do wzrostu długu publicznego z pominięciem budżetu państwa - zaznaczył.

Czytaj więcej

Marian Banaś, prezes NIK
Banaś w Sejmie o wyborach kopertowych. "Morawiecki przekroczył uprawnienia"

Marian Banaś mówił, że o obniżeniu rangi budżetu państwa "świadczyć miały także liczne operacje finansowe skutkujące przyrostem zobowiązań państwa, które tylko pozornie nie zwiększały państwowego długu publicznego zgodnie z metodologią krajową". - Przykładem takiej praktyki była m.in. emisja obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. i Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o łącznej wartości ponad 166 mld zł, których spłata i obsługa jest gwarantowana przez Skarb Państwa - powiedział.

Prezes podkreślił, że Najwyższa Izba Kontroli z niepokojem obserwuje "dalszą dewaluację znaczenia budżetu państwa skutkującą możliwością wykazywania w budżecie państwa dowolnego wyniku, przez co plan ten przestaje mieć istotne znaczenie dla oceny sytuacji finansowej państwa".

Stanowisko komisji i głosowanie

Komisja ds. kontroli państwowej rekomendowała Sejmowi odrzucenie sprawozdania z działalności NIK w 2020 r. - oświadczył przewodniczący komisji Wojciech Szarama (PiS).

Głosowanie nad wnioskiem odbędzie się na następnym posiedzeniu Sejmu - poinformowała prowadząca obrady w piątek wieczorem wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska (PO).