Tag: Najwyższa Izba Kontroli (NIK)

Powiązane

Organizacje

Marian Banaś zapowiada wejście do Orlenu. NIK zabiera się za kontrole spółek skarbu państwa

Gdański sąd uchylił postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli w Fundacji Energa. - Postanowienie sądu wskazuje, że NIK ma prawo do przeprowadzania kontroli w spółkach Skarbu Państwa - powiedział w TVN prezes NIK Marian Banaś i zapowiedział kolejną próbę przeprowadzenia kontroli w PKN Orlen.

NIK składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie nieudanych kontroli w Orlen

Najwyższa Izba Kontroli zaplanowała w 2022 roku dwie kontrole w PKN Orlen, dotyczące kontroli wydatków na działalność pozagospodarczą oraz poprawy bezpieczeństwa paliwowego. NIK miał zbadać również połączenie PKN Orlen z Lotos oraz PGNiG.

W 2023 r. NIK planuje kontrole w szkołach

W ujawnionych na przyszły rok planach pracy Najwyższej Izby Kontroli nie brakuje tematów oświatowych.

Nie wierzy w uczciwość Ziobry. Za kryzys wini rząd. Rozmowa z Marianem Banasiem, prezesem NIK

- Nie wierzę w uczciwość wymiaru sprawiedliwości. Polityk stojący na czele tego resortu nie daje gwarancji niezależności organów ścigania – mówi Marian Banaś. Prezes NIK w rozmowie z „Rzeczpospolitą” ocenia także stan finansów państwa: Idziemy ścieżką, która szybko doprowadzi do poważnego kryzysu gospodarczego.

NIK może skontrolować fuzję Lotosu z Orlenem

Jeżeli podejmiemy decyzję o kontroli Orlenu, to niewątpliwie przyjrzymy się umowie z Saudi Aramco - zapowiada Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Marian Banaś może stracić immunitet za przekroczenie prędkości

W Sejmie są już dwa wnioski o uchylenie immunitetu prezesowi NIK. Drugi do sprawy za wykroczenie drogowe.

Ograniczone leczenie innych chorób, więcej zgonów. Kontrola NIK szpitali w czasie COVID-19

Łóżka przeznaczone dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 nie były wykorzystywane optymalnie, leczenie osób z innymi niż COVID-19 schorzeniami zostało znacznie ograniczone - wynika z przeprowadzonej w szpitalach kontroli NIK, w której podkreślono, że w całym badanym przez Izbę okresie w Polsce odnotowano zwiększoną liczbę zgonów.

NIK pochwalił KAS za wdrożenie e-myta, ale zganił Ministerstwo Infrastruktury

W ocenie NIK, ponad dwuletnie opóźnienie uruchomienia nowego krajowego systemu poboru opłat drogowych (NKSPO) spowodowało obniżenie potencjalnych wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego szacunkowo o ponad 573 mln zł.

Cisza w sprawie immunitetu Mariana Banasia. Prezes NIK może liczyć na sojuszników w PiS

Od dwóch lat leży w Sejmie wniosek prokuratury w sprawie uchylenia immunitetu Mariana Banasia. PiS zwleka z decyzją, bo boi się przegranej.

NIK sprawdzi, jak państwowe instytucje ratowały Odrę

NIK jeszcze w tym roku skontroluje instytucje odpowiedzialne za nadzór gospodarki wodnej i stan środowiska w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze - zapowiedziała w środę Najwyższa Izba Kontroli.