WIS: przedsiębiorco, sprawdź stawkę VAT

Informacja stawkowa jednej firmy da ochronę wszystkim. Eksperci radzą jednak wystąpić z własnym wnioskiem.

Aktualizacja: 09.07.2020 06:18 Publikacja: 08.07.2020 19:53

WIS: przedsiębiorco, sprawdź stawkę VAT

Foto: Adobe Stock

Od 1 lipca 2020 r. przedsiębiorcy mogą już korzystać z ochrony wiążących informacji stawkowych (WIS), w których skarbówka sama określa stawki VAT. W razie wątpliwości wystąpią z wnioskiem do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Ustali on właściwą stawkę na sprzedawane przez nich towary, świadczone usługi lub świadczenie złożone, wydając w tej sprawie decyzję.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że WIS to rewolucja, które daje pewność stosowania prawa. Organ podatkowy nie będzie mógł kwestionować wysokości stawki podatkowej stosowanej przez podatnikana podstawie WIS. Warunkiem jest, by towar albo usługa były zgodne z opisem zawartym w WIS.

Czytaj także: VAT: co zrobić, jeśli firma nie wie, jak opodatkować sprzedawane produkty

– To ogromna korzyść dla biznesu. Eliminujemy ryzyko stosowania przez przedsiębiorców niewłaściwej stawki podatku – mówił niedawno wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Mimo iż o informacje można było wystąpić od 1 listopada 2019 r., to wydane od tego czasu WIS nabrały mocy ochronnej dopiero od 1 lipca 2020 r. Wyjątkiem są informacje m.in. o książkach, gazetach czy e-bookach, które chroniły już od 1 listopada.

Korzystają wszyscy

Co ważne, wiążącą informacją stawkową wydaną dla jednej firmy mogą posługiwać się także inni przedsiębiorcy. Warunkiem jest jednak, by dotyczyły one takich samych towarów i usług. Ochrona polega na tym, że podatnik stosujący WIS wydaną dla innego podmiotu nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej i nie zostaną mu naliczone odsetki za zwłokę od ewentualnej zaległości podatkowej. Zostanie też zwolniony z obowiązku zapłaty podatku, jeżeli zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do WIS, a skutki podatkowe związane ze zdarzeniem nastąpiły po opublikowaniu WIS.

Informacje stawkowe różnią się od podatkowych interpretacji indywidualnych, które chronią tylko tego, dla kogo zostały wydane. Dyrektor KIS, wydając informację stawkową, nie ocenia stanowiska wnioskodawcy, jak w interpretacjach indywidualnych. W prowadzonych postępowaniach analizuje szczegółowo nie tylko opis towaru lub usługi zawarty we wniosku, lecz także załączone dokumenty. Może także zażądać od podatnika dostarczenia np. fotografii, etykiet, atestów oraz próbek towaru.

– Ochrona wynikająca z WIS dla wszystkich podatników to co do zasady dobre rozwiązanie. Zalecałbym jednak ostrożność w korzystaniu z tej możliwości. Ochrona ma dotyczyć towarów lub usług tożsamych z tymi, które są przedmiotem WIS. Nawet jeśli podatnik uzna, że spełnia ten warunek, to w praktyce mogą zaistnieć różnice, które administracja skarbowa zinterpretuje na jego niekorzyść. Lepszym rozwiązaniem wydaje się własna WIS – mówi Paweł Lewandowski, ekonomista zajmujący się doradztwem biznesowym.

Przypomina, że w indywidualnych interpretacjach podatkowych zdarza się, że organ podatkowy kwestionuje zgodność opisu podanego przez przedsiębiorcę we wniosku o interpretację ze stanem faktycznym.

Wyszukiwarka do poprawy

Przedsiębiorcy skarżą się też, że wyszukiwarka WIS w BIP Krajowej Informacji Skarbowej nie działa wystarczająco sprawnie. Nie można uzyskać dostępu do więcej niż 20 WIS.

– Należy zaapelować do Krajowej Informacji Skarbowej o poprawę funkcjonalności wyszukiwarki – mówi Lewandowski.

Przypomnijmy, że we wniosku o wydanie WIS należy podać: dane identyfikacyjne, szczegółowy opis towaru lub usługi oraz wskazanie, według której z trzech klasyfikacji mają zostać sklasyfikowane.Czy ma to być Nomenklatura Scalona (CN), Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) ewentualnie Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB).

Okres oczekiwania wynosi trzy miesiące, a opłata 40 zł.

Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego