Wynajmowane mieszkanie można sprzedać bez podatku - interpretacja podatkowa

Przedsiębiorca nie wykazuje w firmie przychodu ze zbycia lokalu mieszkalnego. Nawet jeśli był amortyzowany i rozliczany w kosztach.

Aktualizacja: 02.07.2020 18:13 Publikacja: 02.07.2020 16:15

Wynajmowane mieszkanie można sprzedać bez podatku - interpretacja podatkowa

Foto: AdobeStock

Sprzedaż wynajmowanego mieszkania, które było środkiem trwałym w działalności gospodarczej, zostanie rozliczona poza firmą. Jeśli pozbywamy się go po pięciu latach od nabycia, na pewno nie zapłacimy podatku. Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wystąpił o nią przedsiębiorca, który zarabia na wynajmie mieszkań. Ma ich pięć, jest też współwłaścicielem szóstego. Lokale są wprowadzone do firmowej ewidencji środków trwałych i amortyzowane. Od dochodów z działalności gospodarczej przedsiębiorca płaci fiskusowi 19-proc. podatek liniowy.

Czytaj także: Sprzedaż mieszkania wykorzystywanego w działalności gospodarczej a podatek dochodowy

Mężczyzna zamierza sprzedać jedno z mieszkań. Jak rozliczyć transakcję? Czy poza firmą? Wtedy sprzedaż lokalu może być nieopodatkowana, jeśli nastąpi po pięciu latach od nabycia (licząc od końca roku, w którym ją zakupiono). Czy też transakcja powinna być wykazana w firmowych księgach? Jeśli tak, to kwota od nabywcy byłaby przychodem z działalności, który można pomniejszyć o niezamortyzowaną wartość lokalu.

Przedsiębiorca opowiada się za pierwszym wariantem. Powołuje się na art. 14 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 2c ustawy o PIT. Przepisy te mówią, że przychodem z działalności gospodarczej są kwoty z odpłatnego zbycia środków trwałych. Nie dotyczy to jednak sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych. Sprzedaż mieszkania nie powoduje zatem powstania przychodu z działalności gospodarczej. Mimo że było w niej wykorzystywane, amortyzowane i rozliczane w kosztach.

Mężczyzna podkreśla, że transakcja byłaby rozliczana w firmie, tylko gdyby przedmiotem działalności gospodarczej był obrót nieruchomościami. Tak nie jest w opisanej sytuacji.

Co na to skarbówka? Przypomniała, że o rozliczaniu nieruchomości mówi art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Wynika z niego, że sprzedaż nie oznacza powstania przychodu, jeśli nastąpi po upływie pięciu lat od nabycia.

Kwota uzyskana z transakcji w takiej sytuacji w ogóle nie podlega zatem opodatkowaniu.

Tej zasady nie stosuje się do rozliczeń firmowych składników majątku. Z wyjątkiem właśnie nieruchomości mieszkalnych. Nawet jeśli są wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej. Kwota uzyskana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nie będzie więc firmowym przychodem. Transakcja zostanie rozliczona na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Jeśli minęło pięć lat od nabycia mieszkania, przedsiębiorca nie zapłaci podatku przy jego sprzedaży.

To bardzo korzystne dla podatników stanowisko. Wydatki na nabycie lokali zaliczają do kosztów (poprzez odpisy amortyzacyjne), zmniejszając swoje zobowiązania podatkowe. Natomiast po pięciu latach nie muszą płacić PIT przy sprzedaży. Co ważne, fiskus potwierdzał także we wcześniejszych interpretacjach, że takie rozliczenie jest dozwolone. Stanowisko skarbówki jest więc ugruntowane.

Co jednak, jeśli lokal sprzedamy wcześniej, i to z zyskiem? Możemy skorzystać ze zwolnienia z podatku. Warunkiem jest przeznaczenie środków ze sprzedaży na cele mieszkaniowe. Mamy na to trzy lata, liczone od końca roku, w którym doszło do transakcji.

Co się kryje pod pojęciem „cele mieszkaniowe"? Zgodnie z art. 21 ust. 25 ustawy o PIT skorzystać ze zwolnienia możemy wtedy, gdy przeznaczymy pieniądze m.in. na:

– zakup domu lub mieszkania,

– nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

– nabycie gruntu pod budowę domu,

– budowę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz remont domu albo mieszkania,

– adaptację na cele mieszkalne budynku niemieszkalnego,

– spłatę kredytu mieszkaniowego (zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu) oraz odsetek.

Zainwestować można w nieruchomość położoną nie tylko w Polsce, ale też w innym państwie Unii Europejskiej, EOG lub w Szwajcarii.

nr interpretacji 0115-KDWT.4011.8.2020.1.JŁ

Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego