Zamiana tokenów NFT na wirtualne waluty bez zwolnienia z PCC

Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) obejmuje tylko sprzedaż i zamianę walut wirtualnych. A token NFT kryptowalutą nie jest i jego zamiana na waluty wirtualne nie korzysta z preferencji.

Publikacja: 26.02.2024 15:35

NFT

NFT

Foto: Adobe Stock

Wirtualne waluty przebojem weszły na polski rynek i ustawodawca musiał szybko reagować na wywołane nimi problemy podatkowe. Teraz coraz popularniejsze w obrocie stają się tokeny NFT i sytuacja się powtarza. Potwierdza to jeden z najnowszych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Wymiana token NFT na wirtualną walutę 

Sprawa dotyczyła podatkowych skutków zamiany NFT na walutę wirtualną i odwrotnie. O interpretację w tym zakresie wystąpił zwykły, indywidualny inwestor. We wniosku do fiskusa wyjaśnił, że zamierza nabywać tokeny NFT (ang. non-fungible token) czyli unikatowe, cyfrowe składniki aktywów, reprezentujące wyjątkowe kolekcje w sieci blockchain.

Mężczyzna przypomniał, że NFT może reprezentować wiele form przedmiotów kolekcjonerskich np. jako zasób w grze, odcinek audio utworu, zdjęcia, GIF-y, materiały wideo czy ręcznie narysowany obrazek itp. Podkreślił, że każdy token jest unikalny i nie można go zamienić na inny identyczny. Metadane każdego tokenu NFT różnią się od siebie, tak jak w przypadku numerowanej serii wydruków. Autentyczność jest gwarantowana dzięki technologii blockchain. 

Czytaj więcej

Obrót NFT - tworzenie praw własności intelektualnej przez tokeny niezbywalne

Dalej podatnik wskazywał na specyfikę rynku NFT oraz kryptowalut. Polega ona na tym, że na giełdach kryptowalutowych tokeny są sprzedawane w "parach transakcyjnych" - najczęściej NFT plus Ethereum. W praktyce można je zatem kupić wyłącznie za daną walutę wirtualną. Przykładowo jeden token X będzie stanowił parę NFT i krypotowaluta. Mężczyzna tłumaczył, że na gruncie prawa cywilnego tokeny to rodzaj mienia — praw majątkowych. A ponieważ wskazał, że planuje je wymieniać na waluty wirtualne to chciał się upewnić czy taka transakcja będzie podlegać PCC. Niemniej sam uważał, że zamiana tokenów NFT na waluty wirtualne i odwrotnie jest zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 9 pkt 1a ustawy o PCC

Innego zdania był jednak fiskus. Zauważył, że tokeny NFT nie stanowią waluty wirtualnej w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. A skoro tak to ich zamiana na waluty wirtualne, nie korzysta ze zwolnienia z PCC. Zgodnie bowiem z art. 9 pkt 1a ustawy o PCC warunkiem niezbędnym do skorzystania z preferencji jest zamiana waluty wirtualnej na inną. W konsekwencji fiskus uznał, że zamiana tokenów na walutę wirtualną i odwrotnie podlega opodatkowaniu. Przy czym w ocenie urzędników dla ustalenia podstawy opodatkowania w takiej sytuacji należy uwzględnić wartość rynkową rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek. Natomiast stawka podatku to 1 proc.

Podatnik nie zgadzał się z taką wykładnią przepisów. W skardze do sądu administracyjnego przekonywał, że sporne zwolnienie powinno obejmować także zamianę waluty wirtualnej na inne prawo majątkowe i odwrotnie jak tokeny NFT. Jego zdaniem przemawia za tym specyfika takich transakcji, w szczególności anonimowość stron oraz problem jednoznacznego miejsca wykonywania prawa majątkowego, które jest istotne z punktu widzenia przepisów.  Jak podkreślił skarżący przepisy prawa podatkowego nie mogą stanowić swoistej pułapki dla podatnika, a w przypadku opodatkowania PCC czynności z udziałem waluty wirtualnej mogą wystąpić skutki trudne do zaakceptowania w świetle konstytucyjnych zasad oraz gwarancji. 

NFT to nie kryptowaluta

To nie wystarczyło, żeby wrocławski WSA zaskarżoną interpretacje uchylił. Przede wszystkim nie zgodził się jednak ze stanowiskiem fiskusa i skarżącego, że NFT ma charakter prawa majątkowego w rozumieniu ustawy o PCC. W jego ocenie token jest niczym innym jak znakiem legitymacyjnym. Niemniej WSA zastrzegł, że nie może rozstrzygnąć kwestii czy transakcje w ogóle wchodzą w zakres zastosowania ustawy o PCC, bo skarżący w tym zakresie nie sformułował żadnego zarzutu. 

Co do zwolnienia zaś nie miał wątpliwości, że wskazuje ono tylko na dwa rodzaje transakcji tj. sprzedaż i zamianę walut wirtualnych. Skoro token NFT taką walutą nie jest to przedmiotowe zwolnienie nie ma zastosowania do niego zastosowania. Fiskus słusznie bowiem wskazał, że zwolnień przedmiotowych nie interpretuje się rozszerzająco.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Wr 13/23.

Krzysztof Gratka
doradca podatkowy Accreo Sp. z o.o.

 Choć rozstrzygnięcie w spornej sprawie jest negatywne dla skarżącego, to samo uzasadnienie wyroku jest pozytywne i stanowi dla podatników światło w tunelu na potrzeby przyszłych podobnych sporów. Sąd odnosząc się do zagadnienia zamiany tokenów NFT na walutę wirtualną podzielił się bowiem bardzo znaczącymi z prawnego i podatkowego punktu widzenia przemyśleniami i zarazem wątpliwościami, których z uwagi na ograniczenia proceduralne, nie mógł na gruncie tego postępowania rozstrzygnąć. Mianowicie, kluczowa dla określenia skutków podatkowych może okazać się kwalifikacja prawna tokenów, które w ocenie sądu zostały błędnie uznane za prawa majątkowe, podczas gdy są znakiem legitymacyjnym. Przyjęcie, że token nie stanowi prawa majątkowego rodzi poważne zastrzeżenia czy transakcja z jego udziałem podlega zakresowi ustawy o PCC. 

Wirtualne waluty przebojem weszły na polski rynek i ustawodawca musiał szybko reagować na wywołane nimi problemy podatkowe. Teraz coraz popularniejsze w obrocie stają się tokeny NFT i sytuacja się powtarza. Potwierdza to jeden z najnowszych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Wymiana token NFT na wirtualną walutę 

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego