NSA: bank w nazwie nie da korzyści podatkowych

Zagraniczna instytucja kredytowa bez specjalnej procedury nie skorzysta w Polsce z przywilejów w CIT przewidzianych dla banków.

Publikacja: 06.02.2024 02:00

NSA: bank w nazwie nie da korzyści podatkowych

Foto: Adobe Stock

Działalność instytucji finansowych ze względu na swoją specyfikę podlega szczególnym regulacjom prawnym, także podatkowym. Polski ustawodawca przewidział zwłaszcza korzystne rozwiązania dla banków. Żeby z nich jednak skorzystać, trzeba spełnić określone warunki. I nie wystarczy, że zagraniczna instytucja w swoim kraju ma bank w nazwie. Tak wynika z jednego z najnowszych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Działalność jest…

Sprawa dotyczyła polskiej aktywności zagranicznego podmiotu. Z wniosku o interpretację wynikało, że chodzi o instytucję kredytową z siedzibą w Szwecji, działającą poprzez oddział w Polsce. Podkreślono, że polski oddział jest u nas zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, posiada numer NIP oraz jest podatnikiem CIT, tj. zeznania CIT-8. Instytucja chciała potwierdzenia, że przy umowie przelewu – zbycia wierzytelności, którą zamierza zawrzeć z funduszem – do jej rozliczenia na cele CIT w Polsce będzie mogła zastosować preferencyjne rozwiązania przewidziane dla banków.

Czytaj więcej

Sąd: wzajemne poręczenia pomiędzy firmami z podatkiem

Fiskus takiej możliwości się nie dopatrzył. Zauważył, że wnioskodawca jest instytucją kredytową, a nie bankiem. Tymczasem polski ustawodawca rozróżnia te dwa pojęcia, także w ustawie o CIT. Jak tłumaczyli urzędnicy, gdyby jego intencją było objęcie regulacjami art. 12 ust. 4 pkt 15 lit. c), art. 12 ust. 4e, art. 12 ust. 9, art. 15 ust. 1h pkt 2 ustawy o CIT oprócz banków również instytucji kredytowych, toby to jasno wskazał.

W konsekwencji fiskus uznał, że adresatem tych przepisów nie może być szwedzki podmiot będący instytucją kredytową, działającą poprzez oddział w Polsce.

Instytucja kredytowa nie zgodziła się z taką wykładnią przepisów. Zarzuciła, że prowadzi ona do dyskryminacji polegającej na gorszym podatkowym traktowaniu działalności prowadzonej w Polsce za pośrednictwem polskiego oddziału niż przedsiębiorstw mających siedzibę w Polsce.

Ten argument przekonał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Po analizie przepisów unijnych doszedł do przekonania, że pojęcie banków, o których mowa w spornych przepisach dotyczących zaliczania określonych wierzytelności do przychodów i określonych strat do kosztów, obejmuje również instytucje kredytowe z siedzibą w innym państwie członkowskim, wykonujące działalność poprzez oddział w Polsce.

Ostatecznie jednak z taką wykładnią nie zgodził się NSA. W jego ocenie to stanowisko fiskusa, że sporne przepisy o CIT stosuje się tylko do banków, a nie do instytucji kredytowych, jest prawidłowe. Jak tłumaczył sąd, instytucja kredytowa nie takich posiada cech, jakie ma bank. Przemawiają za tym m.in. regulacje prawa bankowego, które przewidują, że instytucja kredytowa może przekształcić się w bank, ale pod ściśle określonymi warunkami.

…a przywileju nie ma

Dlatego, zdaniem NSA, żeby taka instytucja mogła być potraktowana w Polsce jak bank, również w zakresie korzyści podatkowych, musiałaby przejść ten proces. Ponadto, jak podkreśliła sędzia sprawozdawca Alicja Polańska, przepisy ustawy i CIT rozróżniają banki i instytucje kredytowe. Ustawodawca jest zatem konsekwentny i nie można zakładać, że bezrefleksyjnie, nieracjonalnie stosuje je jako zamienniki.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 584/21.

Działalność instytucji finansowych ze względu na swoją specyfikę podlega szczególnym regulacjom prawnym, także podatkowym. Polski ustawodawca przewidział zwłaszcza korzystne rozwiązania dla banków. Żeby z nich jednak skorzystać, trzeba spełnić określone warunki. I nie wystarczy, że zagraniczna instytucja w swoim kraju ma bank w nazwie. Tak wynika z jednego z najnowszych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Działalność jest…

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego