Uproszczone połączenie bezemisyjne

Ostatnia nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadza nowe typy transformacji spółek.

Publikacja: 11.10.2023 02:00

Uproszczone połączenie bezemisyjne

Foto: Adobe Stock

15 września 2023 r. weszła w życie ustawa z 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja) wprowadzająca istotne zmiany w zakresie reorganizacji spółek. Nowelizacja ta ma na celu implementację m.in. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek, której z kolei celem jest pogłębienie integracji w ramach jednolitego rynku unijnego. Zgodnie z uzasadnieniem do nowelizacji, rozwiązania przyjęte w dyrektywie zmniejszają skalę niepożądanych zjawisk związanych ze znacznym stopniem zróżnicowania poziomu konkurencji w państwach członkowskich. Dyrektywa ta rozszerza możliwości transformacji spółek w obszarze jednolitego rynku.

Pozostało 94% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?