Fiskus nie może wbrew przepisom ograniczać korzyści w CIT

Ustawodawca chciał zlikwidować rozbieżności między stawkami amortyzacji przyjętymi do celów bilansowych i podatkowych, a nie uniemożliwić spółkom nieruchomościowym dokonywania odpisów w ogóle, jeśli bilansowo nie amortyzują środka trwałego.

Publikacja: 28.08.2023 07:12

Fiskus nie może wbrew przepisom ograniczać korzyści w CIT

Foto: Adobe Stock

W ramach tzw. Polskiego Ładu ustawodawca wprowadził nie tylko nowe ulgi i preferencje podatkowe, ale też ograniczenia niektórych przywilejów. Jedno z takich ograniczeń dotyczy spółek nieruchomościowych. Ważny wyrok dotyczący tej zmiany wydał 10 lutego 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (I SA/Po 790/22; nieprawomocny).

Sprawa dotyczyła spółki, która w maju 2022 r. wystąpiła o interpretację. Wyjaśniła, że wchodzi w skład międzynarodowej grupy kapitałowej działającej w branży nieruchomości magazynowych. Wnioskodawczyni zajmuje się głównie wynajem i jest spółką nieruchomościową w rozumieniu art. 4a pkt 35 ustawy o CIT. Jest właścicielką m.in. hali magazynowej – środka trwałego sklasyfikowanego w grupie 1 KŚT. Nieruchomość jest wykorzystywana tylko do działalności i spółka regularnie ponosi na nią wydatki związane z zarządzaniem oraz utrzymaniem. Hala została ujęta w bilansie spółki jako „nieruchomość inwestycyjna” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości i jest wyceniana według wartości godziwej. Podatniczka wyjaśniła też, że w ramach stosowanej polityki rachunkowości nieruchomość nie jest traktowana jako środek trwały, więc nie dokonuje od niej w odpisów amortyzacyjnych na podstawie ustawy o rachunkowości. Niemniej dla celów podatkowych hala magazynowa była i jest nadal traktowana jako środek trwały zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o CIT. Do tej pory spółka dokonywała odpisów amortyzacyjnych od przyjętej wartości początkowej nieruchomości, które traktuje jako koszt w momencie ich dokonania.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie