Przychody z tytułu realizacji umów wieloelementowych

Jeśli zawarta umowa może być zakwalifikowana jako wieloelementowa, to w myśl standardu istnieje konieczność odrębnej analizy każdej pozycji zawartej w umowie w celu jej odrębnego rozważenia pod kątem rozpoznania rodzaju przychodu oraz momentu ujęcia w księgach.

Publikacja: 07.06.2023 02:00

Przychody z tytułu realizacji umów wieloelementowych

Foto: Adobe Stock

Opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów 29 lipca 2022 r. nowy KSR 15 po raz pierwszy, zgodnie z zaleceniami Komitetu Standardów Rachunkowości, obowiązywać będzie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 r. Jednostki miały możliwość zaimplementowania go wcześniej, po uprzednim ujawnieniu tego faktu we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

W myśl KSR 7 stosowanie Krajowych Standardów Rachunkowości nie jest obligatoryjne, jednak ich rozwiązania uznaje się za zapewniające rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej danego podmiotu. Jednostki, które zobowiązują się do stosowania KSR, ale jeszcze nie rozpoczęły jego stosowania, przed jego wdrożeniem, są zobligowane do przeanalizowania istotnych umów w obrębie swojej działalności operacyjnej pod kątem identyfikacji umów wieloelementowych.

Pozostało 90% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja