Ustawa o VAT. Odwrócone obciążenie powraca

Od 1 kwietnia pośrednicy w obrocie energią elektryczną i gazem, a także sprzedający uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych będą musieli stosować samonaliczenie VAT.

Publikacja: 31.03.2023 13:18

Ustawa o VAT. Odwrócone obciążenie powraca

Foto: Adobe Stock

Uchwalone 9 marca nowe przepisy rozdziału 1c ustawy o VAT przewidują zastosowanie nadzwyczajnego systemu rozliczania tego podatku dla firm, które handlują gazem i prądem na giełdach energii. Nowe reguły obejmą też handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na rynku regulowanym lub zorganizowanej platformie obrotu w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. System ten ma obowiązywać czasowo – od 1 kwietnia br. do 28 lutego 2025 r. Firmy zobowiązane do stosowania takich rozliczeń powinny złożyć stosowne zawiadomienie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Czytaj więcej

Odwrotne obciążenie w obrocie gazem i energią powraca

Odwrócone obciążenie VAT to środek stosowany dotychczas w celu zapobieżenia wyłudzeniom zwrotów tego podatku. Był stosowany m.in. dla produktów stalowych, złota czy elektroniki użytkowej. Polega na tym, że na nabywcy towarów (a nie – jak zwykle – na dostawcy) ciąży obowiązek samonaliczenia tego podatku i rozliczenia go z urzędem skarbowym. W 2019 roku system ten został zastąpiony regułami tzw. podzielonej płatności.

Ministerstwo Finansów w wydanym w piątek 31 marca komunikacie uzasadnia tę zmianę chęcią poprawy konkurencyjności polskiego systemu giełdowego. „Rozwiązanie to było oczekiwane przez zainteresowane branże” – napisało MF. Równocześnie poinformowano, że trwają konsultacje publiczne przepisów, które dostosują system Jednolitych Plików Kontrolnych VAT do reguł odwróconego obciążenia.

Nowe przepisy ustawy o VAT wprowadzające to rozwiązanie pojawiły się jako jedna z wielu nowości towarzyszących nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. I choć odwrócony VAT to zupełnie inna materia, niż egzekucja administracyjna, to przepisy te znalazły się w jednej ustawie.

Podstawa prawna: ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (DzU z 24 marca 2023 r. poz. 556).

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Sądy i trybunały
TSUE wydał wyrok na reformę polskiego sądownictwa
Prawo karne
Lex Tusk: co zawiera projekt łagodzący ustawę
Sądy i trybunały
Partia Ziobry krytykuje sędziów za udział w marszu. "Mamy polityków w togach"
ZUS
Od zwrotu składki zdrowotnej należy się… składka zdrowotna
Spadki i darowizny
Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach