Już za kilka dni w życie wejdą przepisy, zgodnie z którymi obowiązek podatkowy w VAT z tytułu nabycia gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym lub nabycia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych może ciążyć na nabywcy tych towarów lub usług.

Przepisy mają charakter czasowy, a ich stosowanie przewidziano w stosunku do transakcji, dla których obowiązek podatkowy w VAT powstanie od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r.