Podatek jest obowiązkowym świadczeniem pieniężnym pobieranym przez związek publicznoprawny, którym jest państwo lub jednostka samorządu terytorialnego. Podatki wykorzystywane są do realizacji zadań publicznych.

Zobowiązanie podatkowe, a obowiązek podatkowy