W ramach Nowego Ładu od 1 stycznia 2022 r. wprowadzono niekorzystne zmiany w zakresie amortyzacji podatkowej lokali mieszkalnych. Zgodnie z art. 16c ust. 2a ustawy o CIT, amortyzacji nie podlegają budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Analogiczny zapis znalazł się w art. 22c pkt 2 ustawy o PIT. Ustawodawca wprowadził jednak przepisy przejściowe umożliwiające dokonywanie odpisów amortyzacyjnych jednak tylko do 31 grudnia 2022 r. Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy Polski Ład, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r., zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r.