Tomasz Kubiak

Amortyzacja inwestycji w obcym budynku mieszkalnym

Począwszy od 1 stycznia 2023 r. żaden podatnik nie może zaliczyć do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych. Wprowadzone zmiany mają istotne konsekwencje w przypadku amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym.

Analiza due diligence – przebieg badania

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu kluczowym elementem działalności inwestora staje się sprawna i skuteczna analiza dostępnych informacji. Obecnie nie jest problemem dostęp do informacji tylko właściwa weryfikacja ich przydatności pod kątem procesu decyzyjnego. Doskonałym przykładem oceny wielu informacji dotyczących transakcji biznesowej jest due diligence.

Znaczenie zasady istotności w badaniu sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe to jeden z podstawowych dokumentów wykorzystywany do oceny kondycji finansowej spółki. Pominięcie istotnych zniekształceń może przyczynić się do wyciągnięcia błędnych wniosków na temat sytuacji finansowej firmy. Sporządzenie planu badania i prawidłowe wyznaczenie poziomu istotności jest niezwykle ważne.