Oznacza to, że w przypadku wspólnych rozliczeń grupa VAT za pierwszy okres rozliczeniowy, w którym funkcjonuje, uwzględnia kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy wynikającą z ostatniej deklaracji podatkowej złożonej przez jej członka jako podatnika – czyli przed wejściem do grupy VAT. Uwzględniając, że kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy będzie występować w kilku deklaracjach, poszczególne wartości trzeba będzie zsumować, by móc je ująć w deklaracji grupy VAT.