Projekt rozporządzenia ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji, ma związek z cyfryzacją niektórych obowiązków akcyzowych i określa, w jakich przypadkach uznaje się, że system jest niedostępny. Będzie określał też m.in. szczegółowy sposób postępowania podmiotów wysyłających, odbierających oraz fiskusa, gdy wystąpi taki problem. Nowe rozwiązania mają zapewnić płynność w krajowych przemieszczeniach wyrobów akcyzowych przy użyciu systemu EMCS PL2, w przypadku zakłóceń i braku dostępu do narzędzi cyfrowych. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r., ale przepisy dotyczące e-SAD mają zacząć obowiązywać 13 lutego 2023 r.

Etap legislacyjny: uzgodnienia i konsultacje

Czytaj więcej

Dodatkowy rok na elektroniczną rewolucję w podatku akcyzowym