Wyrok ten został wydany przez TSUE 29 września 2022 r. w sprawie Raiffeisen Leasing (C-235/21).

Stan faktyczny