Tomasz Moszczyński

Różne stawki VAT na czekoladę do picia zgodne z prawem

Czekolada jako napój może być opodatkowana 5 albo 8 proc. stawką VAT, w zależności od tego, czy jest sprzedawana na zimno w sklepie, czy na ciepło w kawiarni.

Zmiany w opodatkowaniu najmu w 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy wynajmujący prywatnie mieszkania mogą skorzystać wyłącznie z jednej formy opodatkowania.

Umowa może być fakturą VAT

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w zakresie możliwości uznania za fakturę umowy zbycia i leasingu zwrotnego, po zawarciu której strony nie wystawiły faktury.

Polski Ład a składka zdrowotna od sprzedanych towarów objętych remanentem

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe zasady ustalania wysokości składki zdrowotnej. W ramach jednoosobowych działalności opodatkowanych na zasadach ogólnych składkę zdrowotną ustalać należy w wysokości 9 proc. osiągniętego dochodu, a w przypadku działalności opodatkowanych liniowo – według stawki 4,9 proc. od osiągniętego dochodu.

Instrumentalne wszczęcie postępowania karnoskarbowego – ważna uchwała NSA

Sądy administracyjne są zobowiązane do oceny tego, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego stanowiło nadużycie prawa i miało jedynie na celu zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Oznacza to, że instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego nie powinno wywołać skutku w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

Żuraw samojezdny nie jest nowym środkiem transportu

Elementem przesądzającym o uznaniu danego pojazdu za środek transportu jest jego przeznaczenie. Dźwig samojezdny to urządzenie pracujące stacjonarnie, a jego samojezdność przejawia się wyłącznie w tym, że możliwe jest jego przemieszczenie z miejsca na miejsce. Tym samym nie może być uznany za środek transportu w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Kwalifikacja przychodów z najmu – przełomowa uchwała NSA

Od dłuższego czasu, w sprawie kwalifikacji przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu organy podatkowe i podatnicy zajmowali dwa przeciwstawne stanowiska. Uchwała NSA rozstrzygnęła tę kwestię.

Karty paliwowe - interpretacja ogólna ministerstwa finansów

Minister finansów w wydanej interpretacji ogólnej dotyczącej kart paliwowych nie tylko nie rozstrzyga dotychczasowych wątpliwości związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług przez podmioty uczestniczące w wielostronnych transakcjach dotyczących kart paliwowych, ale dodatkowo te wątpliwości mnoży.

Instrumentalne wszczęcie kks, a przedawnienie zobowiązania

Zjawisko instrumentalnego wszczynania postępowań karnych skarbowych, tj. wszczynanie ich wyłącznie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej jest stosowaną od dawna i na dużą skalę praktyką organów podatkowych.

VAT: powstanie obowiązku podatkowego w przypadku użytkowania wieczystego

W transakcji przeniesienia lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu pojawia się wątpliwość, na ile o sytuacji stron transakcji, powinny decydować przesłanki formalne, a na ile aspekt ekonomiczny.