Górne granice stawek podatku od nieruchomości corocznie ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza. Ten wskaźnik inflacyjny na koniec czerwca 2022 roku wyniósł 11,8 proc. i stanowi podstawę do urealnienia wysokości pobieranego podatku na kolejny rok.

Obecne i nowe maksymalne stawki podatku od nieruchomości prezentuje poniższa tabela.

Podatek od nieruchomości - maksymalne stawki '2023

Podatek od nieruchomości - maksymalne stawki '2023

rp.pl

Trzeba jednak pamiętać o tym, że o wysokości daniny decydują radni w poszczególnych gminach. Mogą uchwalić niższe stawki, ale nie mogą uchwalić wyższych niż te określone w obwieszczeniu Ministerstwa Finansów (Monitor Polski z 1 sierpnia poz. 731).

Czytaj więcej

Rekordowa podwyżka danin. Podatek od nieruchomości, ciężarówki i psa w 2023 r.

Na przykład w Krakowie radni zdecydowali o 10 proc. wzroście podatku, czyli mniejszym, niż wskazywałby stopień inflacji. Właściciel mieszkania o powierzchni 70 mkw. wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 20 m2 zapłaci z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2023 o 7 zł więcej, niż płacił w roku 2022. Podatek za rok 2023 wynosić będzie 80 zł, podczas gdy w roku 2022 jest to kwota 73 zł.

Na podwyżki zdecydował się także samorząd Lublina. Podatek od nieruchomości dla budynków mieszkalnych wzrośnie o 17 groszy za 1mkw rocznie. A to oznacza, że właściciel mieszkania o powierzchni 60 mkw. zapłaci miesięcznie ok. 1,20 zł więcej, niż w tym roku. W skali roku oplata przy takim mieszkaniu wzrośnie o 14 zł. Z kolei w przypadku domu jednorodzinnego o pow. 150 mkw. z garażem 25 mkw. i działką o pow. 800 mkw. będzie to miesięcznie o ok. 11 zł więcej niż obecnie. Rocznie ponad 121 zł.

Wzrosną również stawki podatku od nieruchomości w Łodzi. I to o blisko 13 proc., czyli do maksymalnego pułapu przewidzianego przez ministerstwo finansów.

Czytaj więcej

Wzrośnie podatek od nieruchomości. Miasta chcą odbić swoje straty