Poinformuj skarbówkę o pieniądzach po zmarłym albo zapłacisz podatek

Najbliższa rodzina nie płaci podatku od środków otrzymanych na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci. Pod warunkiem zgłoszenia ich do urzędu.

Publikacja: 06.11.2022 20:02

Poinformuj skarbówkę o pieniądzach po zmarłym albo zapłacisz podatek

Foto: Adobe Stock

Fiskus potwierdza, że ze zwolnienia z podatku może skorzystać rodzina, która dostała pieniądze po zmarłym na podstawie dyspozycji wkładem oszczędnościowym na wypadek śmierci. Warunek: zawiadomienie urzędu skarbowego. I to szybciej niż przy klasycznym spadku.

Przypomnijmy, że kwota otrzymana na podstawie dyspozycji nie wchodzi do spadku. Mimo to jest rozliczana zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn. Tak wynika z art. 1 ust. 2. Przepis ten stanowi, że daninie podlega nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

Ulga dla zerowej grupy

Załóżmy, że taki wkład dostaliśmy po zmarłym rodzicu. Pieniądze, np. 50 tys. zł, wpłynęły na nasze konto. Czy możemy skorzystać ze zwolnienia z podatku? Chodzi o ulgę dla najbliższej rodziny (tzw. zerowa grupa). Przysługuje, zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, małżonkowi, zstępnym, (dzieci, wnuki), wstępnym (rodzice, dziadkowie), pasierbowi, rodzeństwu, ojczymowi i macosze.

– Prawo do zwolnienia ma także osoba, która dostała pieniądze na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci – potwierdza Krajowa Informacja Skarbowa. Warunkiem jest złożenie w urzędzie zgłoszenia na formularzu SD-Z2.

Czytaj więcej

Aby uniknąć podatku kasa od rodziców musi iść na konto

W jakim terminie?

– W ciągu sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. W tej sytuacji ten powstaje z chwilą śmierci wkładcy – informują konsultanci z KIS.

– Nabywca ma więc mniej czasu niż przy zgłaszaniu rzeczy wchodzących w skład spadku. Wtedy bowiem sześciomiesięczny termin liczy się od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego – mówi Wojciech Jaciubek, doradca podatkowy i adwokat w kancelarii Marszałek i Partnerzy-Adwokaci.

– Trzeba o tym pamiętać, przekroczenie terminu powoduje utratę prawa do zwolnienia – przestrzegają konsultanci z KIS.

Urzędnicy przypominają też, że pieniądze otrzymane na podstawie dyspozycji wykazujemy w odrębnym zgłoszeniu, niezależnie od spadku.

– Zgłoszenia nie trzeba składać w dwóch sytuacjach: gdy wartość majątku otrzymanego od tej samej osoby nie przekracza 10 434 zł (sumujemy kwoty z pięciu lat) albo gdy zapis bankowy dokonany został notarialnie, co w praktyce raczej się nie zdarza – tłumaczy Wojciech Jaciubek.

Czytaj więcej

WSA: Spóźnienie zgłoszenie spadku nie zawsze odbiera ulgi

Nie będzie PIT

Czy otrzymanie pieniędzy na podstawie dyspozycji powoduje skutki w PIT?

– Nie. Do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn nie stosuje się ustawy o PIT – wyjaśnia Wojciech Jaciubek.

Jak wypełnić formularz SD-Z2?

Jeśli otrzymaliśmy pieniądze na podstawie dyspozycji wkładem oszczędnościowym na wypadek śmierci i chcemy skorzystać ze zwolnienia z podatku, musimy zgłosić je skarbówce na formularzu SD-Z2. Jak wypełnić zgłoszenie? – W rubrykach „data nabycia” oraz „data powstania obowiązku podatkowego” wpisujemy dzień śmierci wkładcy – tłumaczy Krajowa Informacja Skarbowa. – Potem zaznaczamy numer 13 w pozycji 40 w części D. W części F zakreślamy pozycję 50 „inny dokument”. Następnie wypełniamy pozycję 79 „środki pieniężne” z części G – wyjaśniają urzędnicy.

Jaką wpisać wielkość udziału w pozycji 80? – 100 proc., czyli 1/1 – tłumaczą konsultanci z KIS. Potem podajemy nazwę banku i kwotę.

Odpowiednie pole trzeba też zakreślić w części H (chodzi o stopień pokrewieństwa). – Nie musimy natomiast wypełniać części I, dotyczy ona bowiem tylko darowizny lub polecenia darczyńcy – tłumaczy KIS.

Konsultanci podkreślają też, że do zgłoszenia SD-Z2 nie trzeba dołączać żadnych załączników. Z przepisów nie wynika taki obowiązek.

Czytaj więcej

Nie tylko podatek od spadku. Jak spadkobierca rozlicza się z fiskusem

Fiskus potwierdza, że ze zwolnienia z podatku może skorzystać rodzina, która dostała pieniądze po zmarłym na podstawie dyspozycji wkładem oszczędnościowym na wypadek śmierci. Warunek: zawiadomienie urzędu skarbowego. I to szybciej niż przy klasycznym spadku.

Przypomnijmy, że kwota otrzymana na podstawie dyspozycji nie wchodzi do spadku. Mimo to jest rozliczana zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn. Tak wynika z art. 1 ust. 2. Przepis ten stanowi, że daninie podlega nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy